EDUKAČNÝ PROGRAM K DOČASNEJ VÝSTAVE

Ladislav Čemický (1909-2000) - maliar, učiteľ, funkcionár (14.12.2021 - 30.4.2022)

Na monografickej výstave je predstavený prierez celoživotnej tvorby nášho rodáka z Liptova, Ladislava Čemického, ktorý bol majstrom akvarelu a patrí medzi našich najvýznamnejších slovenských akvarelistov. Na výstave si prezrieme jeho významné a technicky dokonalé krajinomaľby, ale uvidíme aj iné témy, ktorým sa venoval.

_LGPMB

_dĺžka programu 60-90 min.

_vhodné pre SŠ