EDUKAČNÝ PROGRAM K AKTUÁLNEJ VÝSTAVE

Krajina zvrchu

Animačný program k výstave Ján Kudlička – Dlhá cesta krajinou nám predstaví dielo Jána Kudličku, ktorého inšpiráciou v diele bola poézia, hudba a predovšetkým krajina. Na autorových dielach budeme hľadať krajinu, krajinu v ktorej je vidieť pohyb predjaria, vôňu pôdy, čistotu bielej, farebnú škvrnu a tvarové premeny. Tvorivá dielňa, v ktorej na vytvorenie krajiny zvrchu budeme potrebovať nielen mapu krajiny ale predovšetkým autorove poradie farbu, tvar a kompozíciu/líniu.

 

Vhodné pre: MŠ, ZŠ, SŠ

Časový rozsah: 45-60 minút

Vstupné: 2€   

Miesto konania: Liptovská galéria P. M. Bohúňa