EDUKAČNÝ PROGRAM K AKTUÁLNEJ VÝSTAVE

Jánošík rozpráva - J. A., Alexy

V animačnom programe si predstavíme nielen  diela Janka Alexyho ale aj umelcov,  ktorý na výstave hosťujú a reagujú na jeho  dielo svojim vlastným. Porozprávame sa o cestách, ktoré ho inšpirovali k novým námetom. Preskúmame jeho tvorbu pomocou mapy, ktorá nám pomôže identifikovať tieto rôzne námety v jeho tvorbe. Tie nás privedú k jeho tvorbe Jánošíka, ktorého si v tvorivej dielni následne vyrobíme. Nebude to len taký obyčajný Jánošík, bude to rozprávajúci Jánošík. 

 

Vhodné pre: MŠ, ZŠ

Časový rozsah: 45-60 minút

Vstupné: 2€   

Miesto konania: LGPMB