EDUKAČNÝ PROGRAM K AKTUÁLNEJ VÝSTAVE

Hála inak

Výstava Ján Hála Inak nám predstaví cyklus umelcových diel vytvorených pre Slovenské papierne v Ružomberku z roku 1932. Ide o sériu obrazov, ktoré predstavujú atypickú časť jeho tvorby. V animačnom programe preskúmame umelcovu tvorbu, priblížime si vznik,  výrobu papiera a recyklovanie papiera. Nakoniec si predstavíme postup ako si môžeme doma vytvoriť svoj vlastný recyklovaný papier z ktorého si vytvoríme (po dohode s galerijným pedagógom) napríklad netradičné papierové pozdravy, papierové objekty (pre staršie deti) alebo si z neho hravo vyskladáme rôzne variácie abstraktných obrazov (pre mladšie deti). Papier sa tak stane v tvorivej dielny našim nosným médiom. 

 

Vhodné pre: MŠ, ZŠ

Časový rozsah: 45-60 minút

Vstupné: 2€   

Miesto konania: Galéria Kolomana Sokola