EDUKAČNÝ PROGRAM K DOČASNEJ VÝSTAVE

GIMMICK (26.1. - 23.4.2022)

Skupina dsk. dlhodobo pracuje s rôznymi médiami – fotografia, video, zvuk, taktiež priestorový objekt a text. Projekt Gimmick, komentuje aktuálne dianie, čím prispieva k širšej diskusii ohľadom prebiehajúcich (či nastávajúcich) kríz a prízvukuje potrebu vzájomnosti a spolupatričnosti. Na tvorivej dielni sa inšpirujeme výstavou a vesmírom a vytvoríme si zaujímavé umelecké dielo.

_Galéria Kolomana Sokola

_dĺžka programu 60-90 min.

_vhodné pre MŠ, ZŠ