EDUKAČNÝ PROGRAM K DOČASNEJ VÝSTAVE

GIMMICK (26.1. - 23.4.2022)

Projekt Gimmick komentuje aktuálne dianie vo svete plnom konšpirácií a hoaxov, čím prispieva k širšej diskusii ohľadom prebiehajúcich (či nastávajúcich) kríz. Vieme vôbec ešte s určitosťou tvrdiť, na čo sa dívame? A čo vlastne vidíme? Je to pravda, realita, či niečo iné?

_Galéria Kolomana Sokola

_dĺžka programu 60-90 min.

_vhodné pre SŠ