EDUKAČNÝ PROGRAM K AKTUÁLNEJ VÝSTAVE

Erna monumentálna – medaila, papierový vtáčik

Tvorba sochárky Erni Masarovičovej má popredné miesto v sochárskom obore. V animačnom programe si prezrieme sochárkinu výstavu a pohľadáme v dielach zvieracie námety. Autorkina tvorba nás inšpirujeme pri tvorbe buď vlastnej medaile zo slaného cesta alebo v tvorbe papierového vtáčika vytvoreného z rôznych strihov tohto média. Precvičíme si tak jemnú motoriku, všímavosť a priestorové videnie.

 

Vhodné pre: MŠ, ZŠ

Časový rozsah: 45-60 minút

Vstupné: 2€   

Miesto konania: LGPMB