EDUKAČNÝ PROGRAM K AKTUÁLNEJ VÝSTAVE

Blízkosť vlny

Animačný program k výstave Simona Gotierová – Šúpanie nekonečného pomaranča predstavuje senzuálnu inštaláciu, ktorá prináša potenciál pomalosti, sprítomnenia a blízkosti. Témou na tvorenie nám bude empatia, starostlivosť a opakovanie v každodenných činnostiach. Deti si pomocou jednoduchej hry vyskúšajú starostlivosť o seba navzájom a v tvorivej dielni budeme skúšať, cítiť a tvoriť s materiálom- vlna a hlina. Zastavíme sa a preskúmame všetky krehké drobnosti.

 

Vhodné pre: MŠ, ZŠ, SŠ

Časový rozsah: 45-60 minút

Vstupné: 2€   

Miesto konania: Galéria Kolomana Sokola