Tlačová správa k výstave:

Vincent Hložník

Kurátor výstavy: Milan Mazúr

Miesto konania výstavy: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

Termín výstavy: 11. 10. – 31. 12. 2016

Kurátor výstavy: Milan Mazúr Miesto konania výstavy: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši Termín výstavy: 11. 10. – 31. 12. 2016 Výstava maliarskej tvorby jedného z najvýznamnejších výtvarných umelcov druhej pol. 20. storočia Vincenta Hložníka v LGPMB sústreďuje obdobie od roku 1940 do roku 1995. Diela pochádzajú zo zbierok v správe Považskej galérie umenia v Žiline a súkromnej zbierky. Gvaše, akvarely a oleje zachytávajú osamelé postavy, portréty, kaviarenské scény až po silné expresívne sociálne výpovede zaoberajúce sa vážnymi témami akými napr. sú bolesť či zúfalstvo.

Vincent Hložník sa narodil v roku 1919 vo Svederníku. V rokoch 1937-1942 študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe u profesorov Františka Kyselu a Jozefa Nováka. Absolvoval študijné pobyty v Taliansku, Maďarsku, Francúzsku a Mexiku. Po návrate z pražských štúdií (1942) vniesol Hložník do slovenského výtvarného prostredia princípy „nebojácneho“ umeleckého snaženia. Nachádzame tu inšpirácie poznačené kubistickým tvaroslovým.

Kresebná jedinečnosť a kompozičná invenčnosť utvrdzujú u Hložníka potreby tvorby v grafike. V 50. tych rokoch sa jeho tvorba niesla v znamení vytvárania veľkých grafických cyklov zachytávajúcich vojnové a apokalyptické výjavy. Rozsiahla grafická tvorba autora výrazne podmienila vznik tzv. Hložníkovej grafickej školy a spolu s prácami v oblasti kresby, maľby a ilustrácie je výrazným prúdom v modernom slovenskom výtvarnom umení.

Hložníkova grafická škola zanechala výrazné stopy na brilantnej úrovni súčasnej slovenskej grafiky. Jeho dielo patrí medzi najznámejšie v celom rozsahu. Hložníkovu tvorbu sprevádzal búrlivý rytmus vývinových premien. Tvorba v oblasti kresby a grafiky je hlboko humanistická, sociálna, je expresívna a dynamická.

Po štúdiách sa vrátil do rodného Svederníka, neskôr žil a tvoril v Martine a Žiline, kde sa nachádza stála expozícia diel Vincenta Hložníka, ktorá bola sprístupnená od roku 2009 v Považskej galérii umenia v Žiline. V roku 1952 začal pedagogicky pôsobiť na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, neskôr bol menovaný za profesora a stáva sa rektorom tejto školy. V normalizačnom období v roku 1972 bol nútený zo školy odísť. Od tej doby pôsobil ako umelec v slobodnom povolaní. Zomrel v roku 1997 v Bratislave.