ŠUV Ružomberok

Tlačová správa

Organizátor: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Názov výstavy: Premeny

Miesto: Centrum Kolomana Sokola

Spolupráca: Škola úžitkového výtvarníctva, Ružomberok

Trvanie výstavy: otvorenie vernisážou o 16.00 hod. 26.1.2016, trvanie výstavy od 26.1. - 27.2. 2016

Kurátor: MgrPeter Šugár

 

Vystavené sú vybrané práce študentov jednotlivých študijných odborov školy. Väčšina vystavených prác vznikla v priebehu posledných piatich rokov. Návštevník uvidí obrazy, kresby,  fotografie, grafiky, plagáty, obalový dizajn, knižný dizajn, scénické kostýmy, módne odevy, textilné doplnky, rôzne podoby hračky, nábytkové solitéry, stolovacie doplnky, priestorové objekty.

 

Výstava predstavuje verejnosti školu ako miesto, kde tvorivý ruch a radosť z experimentu sú usmerňované profesionálnou disciplínou, plynúcou z hrdých tradícií školy. ŠÚV Ružomberok ponúka stimulujúce prostredie pre štúdium kreatívnych a produktívnych odvetví z oblasti umenia a dizajnu. Charakteristickým znakom práce na škole je spojenie umenia a remesla s dôrazom na aplikovanie teoretických poznatkov v praxi.

 

Škola má vybudované kontakty na mnohé inštitúcie v meste, aj na Slovensku, s ktorými spolupracuje. Študenti a pedagógovia sa zúčastňujú výstav a workshopov doma i v zahraničí. Skladbou odborov a technickým zabezpečením ateliérov škola reaguje na požiadavky modernej doby. Študenti sa tak už počas štúdia pripravujú na vlastnú profesionálnu kariéru.

 

Vyučovací proces je postavený na projektovom vyučovaní, pričom žiaci počas polročných cyklov pracujú na jednotlivých zadaniach v rámci študovaného vzdelávacieho programu. Popri tvorivej činnosti sa venujú získavaniu teoretických poznatkov. Škola spravuje jednu z najlepších školských odborných knižníc v kraji, zameraných na umenie, dizajn a humanitné vedy.

 

Škola ponúka 9 štvorročných študijných odborov zakončených maturitnou skúškou: úžitková maľba, textilné výtvarníctvo, tvorba hračiek a dekoratívnych  predmetov, propagačné výtvarníctvo, propagačná grafika, scénická kostýmová tvorba, fotografický dizajn, odevný dizajn, reklamná tvorba. Ďalej dva programy pomaturitného špecializačného štúdia zakončené absolventskou skúškou: produktová tvorba, modelárstvo a návrhárstvo odevov.