RÓBERT MOČILIAK: POD ČERVENOU HOROU

Tlačová správa

Organizátor: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Názov výstavy: Róbert Močiliak: Pod červenou horou

Miesto: Centrum Kolomana Sokola

Trvanie výstavy: otvorenie vernisážou o 16.00 hod.14.6.2016, trvanie výstavy od 14.6.– 9.8.2016

Kurátor: Mgr. Barbora Vyšňanová

 

Mgr. art. Róbert Močiliak sa narodil v roku 1973 v Liptovskom Mikuláši. Základné aj stredné vzdelanie nadobudol v rodnom meste (Gymnázium M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši). V rokoch 1993 - 1999 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v ateliéri kresby a intermediálnej tvorby u prof. Vladimíra Popoviča. V súčasnosti pracuje ako lektor Klubu amatérskych výtvarníkov v Liptovskom Mikuláši a ako učiteľ SZUSLH v Liptovskom Mikuláši. Výstava Pod červenou horou je prvou autorskou výstavnou prezentáciou Mgr. art. R. Močiliaka.

  1. Močiliak sa v ateliéri kresby a intermediálnej maľby počas štúdia na VŠVU oboznámil s rôznymi výtvarnými technikami. Postupne si však „vyskladal“ svoju vlastnú cestu. Vízie a predstavy dnes zachytáva na papieri prostredníctvom tušovej maľby. Inšpiráciu čerpá z tradícií východnej tušovej maľby a kaligrafie. Autorove kontúrované maľby sú odhmotnené a redukované na akési „praobrazy“ a subjektívne symboly. V jeho tvorbe dominujú základné tvarové atribúty krajiny a Slovanskej mytológie. Smeruje k vyjadrovaniu prostredníctvom znaku, ten má však množstvo ďalších možných významových interpretácií. Podľa R. Močiliaka však nie je podstatné jednotlivé symboly - znaky interpretovať, lebo sú to archetypy, pôvodné vzory a predobrazy, ktoré sú ukotvené v našom kolektívnom nevedomí od nepamäti. Archetypy môžeme chápať ako zdedené obrazy, ktoré nám odkrývajú nejaké spoločné vzorce chápania skutočnosti, obdobné ľudské znalosti a skúsenosti ukotvené v našej kolektívnej pamäti. Na archetypoch je vyskladaná veľká časť myšlienkovej platformy autorových diel. Z tohto dôvodu ponecháva R. Močiliak výklad symbolov otvorený.

     Motívy a symboly, ktoré sa autorovi pri automatickej kresbe poodhaľovali, začal v roku 2008 prenášať do hmoty, do podoby plošnej výzdoby - mozaiky. Posun od kresby k mozaike bol u R. Močiliaka prirodzený. Pri práci na dome potreboval vyriešiť praktickú záležitosť, položiť obklad dlažby. Nie je to vôbec ojedinelý jav, že denná skúsenosť umelca ho ovplyvnila aj pri jeho ďalšom tvorivom smerovaní. Vďaka momentu náhody našiel autor nové médium, do ktorého mohol motívy z jeho tušových malieb vkomponovať. Róbert Močiliak pracuje pri svojich mozaikových realizáciách s úlomkami keramických dlaždíc, ktoré člení a seká na drobné nepravidelné segmenty. Tieto úlomky jeden po druhom vkladá do fixačného lôžka a vyskladá z nich obraz rôznych farieb a odtieňov. V mozaike je obdobne ako pri autorovej maľbe prítomný motív neskrotnej prírody a totožné sú aj archetypálne a mytologické symboly vychádzajúce z kresbového základu. Pri mozaike sa prejavuje autorova remeselná zručnosť a schopnosť systematicky rozvíjať svoj imaginatívny svet. Aj napriek technickej náročnosti a prepracovanému myšlienkovému fundamentu nesú v sebe autorove mozaiky hravosť a otvorenosť detských kresieb. Formáty autorových diel sú otvorené, dielo je často rozdelené na viac častí, opakovane sa k dielam vracia a v prípade potreby „príbeh“ dopĺňa o ďalší mozaikový diel (tvorí tak aj triptychy, pri podklade sa nedrží ani konvenčného tvaru obdĺžnika).