ONDREJ BARTKO: farba / priestor / rytmus

Tlačová správa

Organizátor: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti   Žilinského samosprávneho kraja

Miesto, dátum, čas: Dom Jana Hálu, Važec, 15.5.2016 o 13.00 hod.

Názov výstavy, trvanie: Ondrej Bartko – farba/priestor/rytmus, máj – september 2016

Kurátorka: Mgr. Veronika Repová

 

Výstava pedagóga a výtvarníka Ondreja Bartka nesúca názov: farba / priestor / rytmus poodhalí tvorivú činnosť važeckého rodáka, ktorej korene siahajú až kdesi do obdobia, keď ešte vo Važci žil a maľoval Jan Hála.

„A potom som objavil Hálu (Jana Hálu, maliara, čo sa usadil vo Važci). Najprv som sa len zakrádal a pozoroval ho spoza rohu najbližšieho humna (najčastejšie maľoval na našom záhumní, odkiaľ mal nerušený výhľad na Tatry), potom som sa prikrádal bližšie a bližšie, až som zacítil vôňu terpentínu, pripomínajúcu vôňu borovicových živíc, a predsa inú, voňajúcu diaľkami a vysnívanými túžbami po Afrike, Oriente, Indii, až som sa nakoniec stal jeho neodbytným pozorovateľom.

Okry, okry a zase okry, na jar, keď hliny brázd vysušilo ostré jarné slnko, potom okry neskorého leta a jesene, keď osireli strniská i zemiačiská, okry žlté, zlatisté, červené hnedé, na pozadí, ktorých tak zázračne kontrastovali biele oplecká dievok, súkeniaky chlapov i modrotlačové sukne a zástery žien. Hála bol môj osud, chcel by som vedieť tak maľovať.“

(s. 106, Ondrej Bartko, 2010, Danubiana Meulensteen Art Museum)

 

PaedDr. Ondrej Bartko sa narodil 15. júla 1926 vo Važci. Študoval na oddelení kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej školy technickej, na Pedagogickej a Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského (1947 – 1951). Po štúdiu sa stal výtvarným pedagógom, pôsobil na stredných odborných školách, v štátnej správe v oblasti umeleckého školstva, i ako vysokoškolský pedagóg. Je autorom teoretických publikácií a odborných príspevkov, ktoré sa týkajú najmä problematiky farby a odbornej výučby výtvarných disciplín. Napísal známu publikáciu: Farba a jej použitie, ktorú vydalo Slovenské pedagogické nakladateľstvo v roku 1980. Zomiera v roku 2011.

 

 

 

Mgr. Veronika Repová

kurátorka - dokumentátorka Liptovskej galérie P. M. Bohúňa