MIROSLAV KNAP: UKRYTÉ V DUŠI

 

Tlačová správa

Organizátor: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Názov výstavy: Ukryté v duši

Miesto: Centrum Kolomana Sokola

Trvanie výstavy: otvorenie vernisážou o 16.00 hod. 26. 4. 2016, trvanie výstavy do 4.6.2016

Kurátor: PhDr. Ľubomír Podušel CSc.

 

Mgr. art Miroslav Knap (1973) žije a tvorí v Tvrdošíne. Venuje sa voľnej maľbe a grafike, ex librisu, knižnej ilustrácii a úžitkovej grafike. V rokoch 1988 - 1991 študoval na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Kremnici (na oddelení plošného a plastického spracovania kovov) a v rokoch 1991 - 1997 na VŠVU v Bratislave (odbor voľnej grafiky a knižnej ilustrácie, prof. D. Kállay). V roku 1994 absolvoval odbornú stáž na Vysokej škole výtvarných umení v Poznani (prof. G. Marszalek). V rámci diplomovej práce vytvoril sériu ilustrácií k renesančnému románu Francoise Rabelaisa: Gargantua a Pantagruel, ktorého ideová náplň, sarkazmus, všadeprítomná groteska a nadsádzka, poskytli nevyčerpateľný zdroj informácií pre celý ďalší vývin jeho tvorby.

 

V súčasnosti pôsobí Miroslav Knap ako výtvarný pedagóg na umeleckých školách v Nižnej na Orave, Trstenej a Tvrdošíne. Usporiadal niekoľko samostatných výstav a zúčastnil sa na kolektívnych výstavách doma a v zahraničí. Za svoju tvorbu získal viacero cien a uznaní: International Concourse Ex libris Felix Buhot in Paris, Francúzsko: cena Prix Taylor 1998, 1.miesto - návrh na plagát „Francúzska pieseň"-Francúzsky inštitút v Bratislave, 2000, IV. Ex libris International Competition in Krakow, Poľsko: hlavná cena 2001, 1. medzinárodná súťaž v Ex librise trienále z LEFKAS, Grécko: cena pre mladého umelca 2005, 1. cena medzinárodnej odbornej poroty na Medzinárodnej súťažnej výstave Perla Adrie, Taliansko, Medaila Franza Kafku za umenie, Praha, Cena Európskej únie umenia za výtvarnú činnosť, Praha 2009, Česká republika, WORLD PRIZE of Salvador Dalí, Praha-Espana, Alliance Salvador Dalí International 2010, Španielsko, San Crispino – Zvláštna cena poroty, Porto Sant’ Elpidio (Taliansko) 2011, XIV. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL UMENIA "PREMIO CITTA ´DI PORTO SANT ´ELPIDIO – udelenie prvej špeciálnej ceny medzinárodnej odbornej poroty s pohárom víťazov, Taliansko 2013 a i.

Ilustroval celý rad kníh pôvodnej a prekladovej literatúry domácich a zahraničných autorov.
Vo svojej voľnej tvorbe znásobuje východiská imaginatívnej lexiky prílivom výtvarnej grotesky. Všetko čo sa v jeho dielach odohráva je tu s nami a pri nás, vytvárajúc pocit, akoby sme mali možnosť vstúpiť do sveta archaických symbolov spájajúcich sa s obdobím detstva. Ide o neopakovateľnú "knapovskú" parafrázu života s dobromyseľným úsmevom na perách, ktorá upozorňuje, čo je v ľudskom živote dôležité, nad čím sa treba smiať. Vypracoval si vlastný umelecký jazyk poučený odkazom minulosti (H. Bosch), odbornou literatúrou a modifikáciami podnetov moderného umenia, vrátane magického realizmu a novofiguratívnych tendencií.

 

PhDr. Ľubomír Podušel CSc.