L´amour II.

Tlačová správa k výstave

Organizátor: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Názov výstavy: L´amour II. (námet svetskej – mileneckej lásky vo výtvarnom umení)

Trvanie výstavy: otvorenie vernisážou o 16.00 hod. 9.8.2016, trvanie výstavy od 9.8. – 17.9.2016

 

L´amour II. je priamym pokračovaním výstavy L´amour I.. Obdobne ako pri výstave L´amour I. aj pri výstave L´amour II. budú divákovi prezentované diela z rôznych období, naprieč dejinami umenia od 16. storočia až do konca 20. storočia. Transhistorický kurátorský koncept oboch výstav pracuje s totožným motívom, motívom lásky. Na výstave L´amour II. Vám predstavíme viac ako 70 diel zo zbierok 5 slovenských galérií (z Galérie mesta Bratislavy, zo Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici, z Galérie Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, z Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne a z Galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši).

Túžba po splynutí medzi osobami je najmocnejším snažením človeka. Láska je najzákladnejšou vášňou a silou držiacou pohromade celé ľudstvo. Na motívy lásky reagovala a reaguje literatúra a vizuálna kultúra už od nepamäti. V starovekom Grécku nás do tajov lásky zasvätila poetka Sapfó. V starovekom Ríme nám poskytuje Ovídius rady v diele „Umenie milovať“ a potom nám následne odporúča svoje „Lieky proti láske“. Trubadúri- dvorní speváci sa v stredoveku uchádzali o priazeň svojej vznešenej panej prostredníctvom písania a spievania tzv. dvornej lyriky. Taliansky humanistický básnik Francesco Petrarca napísal 366 básní pre jeho platonickú lásku Lauru.

Renesančná literatúra nám priniesla nesmrteľné a stále aktuálne príbehy o láske od W. Shakespeara. Literárnych príkladov, ktoré zachytávajú motív lásky je nespočetné množstvo, niektoré sa stali pre nás temer „ikonickými“. Príbehy lásky podnietili k tvorbe aj mnohých výtvarných umelcov, maliarov, grafikov, sochárov... Na výstave L´amour II. uvidíte Rómea a Júliu od Michala Kerna a Emila Makovického. Ale aj príbeh lásky Orfea a Eurydiky výtvarne spracovaný švajčiarskou maliarkou Angelicou Kauffmann a slovenským maliarom a grafikom Igorom Bencom. „Nesmrteľní

milenci“ predstavujú dokonalú lásku, je to však láska, ktorá akoby nemá pokračovania, nevieme čo sa udeje v budúcnosti, v manželstve a v každodennej skúsenosti. To nám odkryje prekrásna zbierka štyroch diel od Márie Želibskej, ktorá spracovala tému manželstva pre ňu osobitým, lyrizujúcim výtvarným spôsobom. L´amour II. je rozšírená aj o tému zásnub a svadby. Od spoznávania a L´amour fou- bláznivej mileneckej lásky sa dostaneme aj k téme zásnub a sobáša.

Na výstave budete mať možnosť vidieť aj to, ako v 18. storočí vypadala ponuka k sobášu: téma je výtvarne spracovaná poľským umelcom D. N. Chodowieckiim. Spoločným momentom oboch výstav L´amour I. a L´amour II. je téma lásky (spracovaná dvoma kurátorkami, poskytujúca dva rôzne pohľady) a dielo L´amour od Juraja Meliša. Husle od Juraja Meliša sú asamblážovým objektom, na ktorom je adjustovaný ostatný drôt. Sú opatrené nápisom, ktorý označuje rok 1964.

Husle s názvom L´amour- láska prezentujú autorov vzťah k spoločnosti na ironickej báze. Ironické dielo sme úmyselne zasadili do priestoru, kde dominujú diela s motívom úprimnej lásky. V súvislosti s dielami milencov, párov, dvojíc a galantných scén je dielo J. Meliša solitérnym, záporným a ironickým príkladom lásky, dielo samotné sa dostáva do nových kontextov. Láska má predsa aj svoje negatívne stránky, svoje zložité obdobia a mnohotvárne podoby.

Mgr. Barbora Vyšňanová

Správca Centra Kolomana Sokola/ kurátor

Zoznam vystavujúcich autorov

 • Daniel Brunovský
 • Vladimír Droppa
 • Jozef Hanula
 • Aurel Kajlich
 • Juraj Meliš
 • Bedrich Hoffstädter
 • Miroslav Brooš
 • Fero Kráľ
 • Igor Rumanský
 • Marcel Dúbravec
 • Vladimír Kompánek
 • Zuzana Bellušová – Rusková
 • Gandl Ladislav
 • Jozef Baláž
 • Oto Opršal
 • Gustáv Kružič
 • Nicolas Lancret
 • Ľubomír Kellenberger
 • Rakúsky grafik z 19. storočia
 • Ervín Semian
 • Ondrej Zimka
 • Jozef Ilavský
 • Edita Španerová
 • Alexander Eckert
 • Rakúsky maliar 18. Stor.
 • Mária Želibská
 • Oto Várakozó
 • Ján Lebiš
 • Měrčin Nowak-Njechornski
 • Stredoeurópska grafik z 18. Storočia
 • Stitz Moritz
 • Ernest Špitz
 • Nemecký grafik
 • Debucourt Philibert Louis
 • Bonaventura Geneli
 • Angelica Kauffmann
 • Daniel Nikolaus Chodowiecki
 • Erno Abonyi
 • Abel Pann
 • Rutinný kopista (Nemecko)
 • Daniel Nikolaus Chodowiecki
 • Štefan Čapka
 • Rudolf Pribiš
 • Ivan Štubňa
 • Alojz Klimo
 • Vladimír Suchánek
 • Alena Dzianová
 • Karol Ondreička ml.
 • Vojtech Kolenčík
 • Albín Brunovský
 • Milan Sokol
 • Michal Kern
 • Emil Makovický
 • Igor Benca
 • Svätopluk Mikita
 • Nemecký grafik z 2. Pol. 16. Stor.
 • Milan Paštéka
 • Genadij Pugačevskij
 • Karel Demel
 • Josef Lieseler
 • Viera Gergeľová
 • Emil Sedlák
 • Viera Bombová