Výstava L´amour I.

TLAČOVÁ SPRÁVA

Organizátor: Liptovská galéria P. M: Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti   Žilinského samosprávneho kraja

Miesto, dátum, čas: Malá výstavná sieň, Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, 12.4.2016 o 16.00

Názov výstavy, trvanie: L'amour I. (námet svetskej – mileneckej lásky vo výtvarnom umení)

od 12.4.2016 do 2.7.2016

Kurátorky: L'amour I. - Mgr. Veronika Repová, L'amour II. - Mgr. Barbora Vyšňanová

 

Výstava L'amour I. prezentuje návštevníkovi umelecké diela s námetom svetskej – mileneckej lásky na zaujímavom vizuálnom materiály, zastúpenom transhistoricky, naprieč dejinami umenia. Najstaršie dielo je datované do 16. storočia, najmladšie zo začiatku 21. storočia. Zbierkové predmety pochádzajú zo 7 slovenských galérií, v rozsahu 53 diel od 29 výtvarníkov. Koncepcia výstavy je rozdelená do troch interpretačných celkov: Ars amatoria – Umenie milovať, Byť františkánom Amorovej rehole a Venuša a Adonis.

„Akže nie Láska, potom čo ma v duši tlačí?

Ale ak je to Láska, aká vlastne je?

Ak dobrá, prečo rúca moje nádeje?

Ak je zlá, prečo ten cit nad všetky je sladší?

 

Ak horím dobrovoľne, prečo hyniem v plači?

Ak nevoľky, tak v čom mi nárek prospeje?

Ó, živá Smrť, klam lásky šťastné galeje,

Prečo sa mi tá muka nechcená tak páči?

(Petrarca, Francesco: Sonety pre Lauru, 1968, Bratislava, preložil Vojtech Mihálik, s.38)

 

Na výstave sú prezentované maľby, kresby, grafiky a plastiky.

Na výstave sú prezentované zbierky:         Galéria J. Koniarka v Trnave

                                                                       Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne

                                                                       Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

                                                                       Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

                                                                       Východoslovenská galéria v Košiciach             

                                                                       Šarišská galéria v Prešove

                                                                       Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši        

Zastúpení autori: Jozef Bajus, Miloš Balgavý st., István Csók, Orest Dubay, Róbert Dúbravec, Jean – Honoré Fragonard, Mikuláš Galanda, Anton Jasusch, Alojz Klimo, Záboj Bohuslav Kuľhavý, Karel Laštovka, Hans Leinberger, Robert Leslie, Juraj Meliš, Kontuly Béla Nemessányi, Karol Ondreička ml., Nicolas François Regnault, Imrich Svitana, Milan Štefunko, Jozef Šturdík, Jiří Vlach, Imrich Weiner – Kráľ, Milan Thomka Mitrovský, Rudolf Krivoš, Július Szabó,Spannerová Edita, Giovanni Temini, Charles Antonio Zancanaro, Ernest Zmeták

 

Mgr. Veronika Repová

dokumentátorka Liptovskej galérie P. M. Bohúňa