KLAUDIA KOSZIBA: Opakovanie. Nová látka.

 

Tlačová správa

 

Organizátor: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Miesto, dátum, čas: Veľká výstavná sieň, Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, 12.7.2016 o 16.00

Názov výstavy, trvanie: Klaudia Kosziba – Opakovanie. Nová látka., od 12.7.2016 do 1.10.2016

Kurátorka: Mgr. Veronika Repová

Výstava maliarky a pedagogičky Klaudie Kosziby – Opakovanie. Nová látka je „ušitá“ priamo do priestorov Veľkej výstavnej siene Liptovskej galérie P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Na niekoľkých plátnach predstaví autorka svoju najnovšiu tvorbu, ktorá vypovedá o jej zážitkoch a úvahách a ich pretavení do maľby. Názov Opakovanie. Nová látka reflektuje stále návraty, ku ktorým sa už nedá vrátiť tým istým spôsobom už sú niečím iným, niečím novým. Maliarska tvorba Klaudie Kosziby je charakteristická zaznamenávaním fiktívnych priestorov, určitých momentov a časových úsekov za pomoci reálnych prvkov. Preferuje zväčša ponurú farebnosť, napr. odtiene svojej obľúbenej sivej, ktoré rôzne variuje. Autorkine maľby sú podané akoby cez rozmazaný priezor, sú hmlisté. Špecifická je kolekcia nočných motýľov z kolekcie: „Prichádzajú za súmraku...“, v ktorej zachytáva nočné motýle, nejde však len o realistický prepis, ale o hlbšie interpretačné vrstvy.

Doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD. (1971, Šaľa) je vedúcou Katedry maľby a zároveň vedúca ateliéru mal+by na VŠVU v Bratislave.

1990 – 1996 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (ateliér maľby, prof. Ján Berger)

2002 – 2007 externé doktorandské štúdium v odbore Výtvarné umenie, špecializácia Voľná výtvarná tvorba, VŠVU Bratislava (ArtD.)

1997 – 2006 odborná asistentka na Katedre dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov, Technická univerzita, Zvolen

2001 – 2009 odborná asistentka na Katedre maľby, Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica

2002 – 2006 vedúca Katedry maľby, FVU AU Banská Bystrica

od 2008 vedie Ateliér maľby na Katedre maľby a iných médií, VŠVU Bratislava

Mgr. Veronika Repová dokumentátor – kurátor LGPMB

Výstavu podporil: