Craig Goodworth - Andy Myers: 

Ecotone study#2

 Tlačová správa

 Organizátor: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Miesto, dátum, čas: Malá výstavná sieň, Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, 12.7.2016 o 16.00

Názov výstavy, trvanie: Ecotone study#2 – Craig Goodworth, Andy Myers, od 12.7.2016 do 20.8.2016

Kurátorka: Mgr. Veronika Repová

Výstave Ecotone study#2 predchádzal projekt Ecotone study#1. Táto inštalácia bola súčasťou projektu Space 2014 v Saleme v americkom štáte Oregon. Na projekte spolupracovali dvaja vystavujúci autori - Craig Goodworth a Andy Myers. Inštalácia pozostávala z kresieb a rozmiestnenia objektov. Názov výstavy Ecotone study#2 (Štúdie ekotónu#2) označuje skúmanie a hlbšie zamýšľanie sa nad týmto fenoménom. Ako ekotón sa označuje hraničná časť medzi dvomi biocenózami, napr. okraj lesa, prechodné pásmo medzi rastlinnými alebo živočíšnymi spoločenstvami. V ekológii, hranice alebo prechod medzi dvoma odlišnými prostrediami. Tieto hranice sú niekedy veľmi ostré. Craig Goodworth (1977, USA) je americký výtvarník s kvapkou slovenskej krvi. Craigovi predkovia pochádzajú z Liptova. Žije v Oregone v USA. Na Slovensku sa ocitol na dlhší čas v roku 2014 až 2015 vďaka Fulbright grantu, kedy pred Liptovskou galériou P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši predstavil inštaláciu plastík (9 KORYTOS).

Nosnými prvkami v tvorbe Craiga Goodwortha sú interdisciplinárne presahy. Tvorí pomocou rôznych médií – kresby, objektu, videa, inštalácie. Myšlienky jeho konceptov sa preplietajú s teológiou a poetikou. Materiály, ktoré používa sú zväčša naturálneho charakteru. Pracuje s telesnou schránkou zvierat, s včelím voskom, drevom, koreňmi stromov, povrazmi a inými materiálmi. Jeho interdisciplinárny prístup spočíva na hranici medzi teológiou a poetikou. Témy, ktorým venuje pozornosť vo svojej tvorbe sú telo, miesto, zvieratá, rituál a archetypy. Štúdium absolvoval na: Azusa Pacific University, 2010 (Magister výtvarného umenia) a Northern Arizona University, 2008 (Master of Liberal Studies in Sustainable Communities).

K realizácii výstavy Ecotone study#2 sa pripojí jeho priateľ a kolega, vizuálny umelec Andrew Myers. Pôsobí ako učiteľ na College of Liberal Arts v Oregone, kde vyučuje kresbu. Verí, že učenie je kľúčom k výučbe. V svojej tvorbe pracuje s kresbou a jej presahmi do iných médií. Štúdium absolvoval na Eastern Oregon University, La Grande, OR, 1995 (Bachelor of Science, Studio Art) a ; Portland State University, Portland, 2003 (Master of Fine Arts, Drawing and Painting)

Viac informácií o vystavujúcich autoroch:

http://andrewrmyers.com/home.html

http://craiggoodworthart.squarespace.com/

Mgr. Veronika Repová dokumentátor – kurátor LGPMB