AKVIZÍCIE V ROKOCH 2020 - 2023

Organizátor: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Názov výstavy: Akvizície v rokoch 2020 - 2023

Miesto: Priestory stálej expozície 19. storočia v  LGPMB

Trvanie výstavy: 5.10.2023 - 11.5.2024  7.5.2024

Kurátor výstavy: Richard Gregor

Vystavujúci autori: Mária Balážová, Peter Bartoš, Erik Binder, Jarmila Sabová Džuppová, Alfonz Groma, Michal Kern, Peter Július Kern, Martin Knut, Viktória Lengyelová, Alex Mlynarčík, Eva Moflárová, Lucia Papčová, Vladimír Popovič, Pete Rónai, Iveta Tomanová

Spolupráca: Veronika Vaculová Repová, Zuzana Janečková, Barbora Vyšňanová, Róbert Repka

Spolupracujúce inštitúcie: Fond na podporu umenia, Žilinský samosprávny kraj

Na výstave Akvizície 2020 - 2023 je prezentovaný výber diel nadobudnutých kúpou alebo darom do zbierky Liptovskej galérie P. M. Bohúňa v rokoch 2020 až 2023.

 

Plagát: