PETER MICHAL BOHÚŇ (1822 - 1879)

MALIAR VĽÚDNEHO ŠTETCA

POOHLIADNUTIE ZA DOBOU, ŽIVOTOM A DIELOM NAJVÝZNAMNEJŠIEHO SLOVENSKÉHO UMELCA ŠTÚROVSKEJ VLASTENECKEJ GENERÁCIE

Organizátor: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Názov výstavy: Peter Michal Bohúň (1822 - 1879) – maliar vľúdneho štetca. 

Podnadpis: Poohliadnutie za dobou, životom a dielom najvýznamnejšieho slovenského výtvarného umelca štúrovskej vlasteneckej generácie.

Miesto: Stála expozícia umenia 19. storočia LGPMB

Trvanie výstavy: 14.12.2022 - 26.8.2023

Otvorenie výstavy:  13.12.2022 o 16:30 hod.

Kurátorka výstavy: Ingrid Halászová

Vystavené diela zo zbierok:

Galéria Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
Galéria mesta Bratislavy
Gemersko - malohontské múzeum
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa
Liptovské múzeum v Ružomberku
Muzeum Historyczne w Bielsku - Białej
Múzeum mesta Bratislavy
Múzeum v Kežmarku
Oravská galéria
Považská galéria umenia v Žiline
SNM – Bratislavský hrad
SNM – Etnografické múzeum v Martine
SNM – Múzeum Bojnice
SNM – Spišské múzeum v Levoči
Východoslovenská galéria

 

Výstavný projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Výstava sa koná pri príležitosti tohtoročného okrúhleho jubilea 200 rokov od narodenia Petra Michala Bohúňa - najvýznamnejšieho slovenského výtvarného umelca štúrovskej vlasteneckej generácie. Podarilo sa na ňu zapožičať obrazy, grafiky, ale aj nábytok, šperky a iné dobové predmety z celkovo 15 galérií a múzeí zo Slovenska aj Poľska. Výstava tak predstavuje nevšednú príležitosťou vidieť na jednom mieste – v galérii nesúcej Bohúňovo meno - veľkú časť jeho tvorby, ktorá je za bežných okolností uchovávaná v rozmanitých slovenských i zahraničných (poľských) múzeách a galériách.

Význam Petra Michala Bohúňa pre dejiny slovenského výtvarného umenia je často vyvodzovaný z jeho aktívneho vlasteneckého účinkovania na poli výtvarného umenia. Je to i pochopiteľné, nakoľko práve tento maliar zohral kľúčovú úlohu pri hľadaní spôsobov a možností zobraziť slovenský ľud, prírodu i národne uznávané osobnosti slovenských národovcov v duchu romantických vlasteneckých ideálov. No zároveň je potrebné zdôrazniť aj skutočnosť, že Bohúňov význam je náležite podložený aj umelcovým výtvarným nadaním a stabilnou umeleckou kvalitou jeho vrcholnej a pozdnej tvorby. Petra Michala Bohúňa by sme mohli plným právom nazvať Maliarom vľúdneho štetca, pretože vždy a za každých okolností – či už plný mladíckych vlasteneckých ideálov, alebo pod ťarchou neskoršej životnej melanchólie – dokázal do svojich obrazov vložiť svoju zjavnú empatiu, pochopenie a láskavosť k národu, prírode i portrétovaným jednotlivcom. 

Výstava je možnosťou spätne sa obzrieť za trvale platnými hodnotami jeho tvorby, ktorá nevznikala len z romantických vlasteneckých pohnútok a ideálov, ale je absolútne autentickou reflexiou jeho blízkych rodinných, priateľských i kolegiálnych medziľudských vzťahov, zložitých životných a politických okolností, neustálych finančných ťažkostí a v neposlednom rade tiež neustáleho úsilia potvrdzovať svoju povesť dobrého maliara. Nakoľko sa absolútna väčšina maliarových diel týkala portrétneho žánru, Bohúňovu portrétnu produkciu na výstave uvádzame v širších umeleckých kontextoch a súvislostiach, prezentujúc aj diela jednak Bohúňových medzinárodne uznávaných, ale aj tých menej známych lokálnych súčasníkov z radov portrétistov, u ktorých si objednávali svoje podobizne zákazníci z aristokratických, zemianskych i meštianskych vrstiev.

 

Ingrid Halászová

Plagát:

Pozvánka: