GIMMICK

Organizátor: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Názov výstavy: GIMMICK

Miesto: Galéria Kolomana Sokola

Trvanie výstavy:  26.1. - 23.4.2022

Otvorenie výstavy: 25.1.2022 o 16:30 hod.

Kurátorka výstavy: Barbora Komarová

 

Vystavujúci umelci:  DSK. - Iva Durkáčová, Ján Skaličan  a Ľuboš Kotlár 

 

Výstavný projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Dnes už ani nevieme, čo je pravda.

Správy sa šíria rýchlejšie, ako ich my dokážeme vyhodnocovať alebo hlbšie skúmať.

Žijeme v dobe ľahko prístupných informácií, ale zároveň aj hoaxov a post-právd.

Vieme vôbec ešte s určitosťou tvrdiť, na čo sa dívame?

A čo vlastne vidíme?

Skupina dsk. sa už aj v minulosti venovala problematike pravdivosti reprodukovanej reality a snahe o objektívne zobrazenie prostredníctvom média fotografie či videa. V novom spoločnom projekte s názvom Gimmick obrazy nepodrobujú skúmaniu, ale posúvajú ich do iných kontextov, merítiek či médií, a tak sa zahrávajú a narušujú vnímanie diváčok a divákov. Vizuálne “príjemné” zachytenie mrakov sa po bližšom preskúmaní mení na hrozbu prichádzajúceho tornáda a snímka pripomínajúca vesmírne telesá zas na ľadové kryštáliky vody.

Výstava síce komentuje aktuálne dianie, no nerobí to prvoplánovo, explicitne, šokujúco. Prostredníctvom vizuálnych náznakov, abstrahujúcich obrazov, fragmentov prírody, javov či prostredia naznačuje prichádzajúce a prítomné krízy našej doby - od hoaxov, cez ekologickú katastrofu až po snahy uniknúť na ďalšie planéty. Nepotrebuje na to grafy, reportáže, ani štatistiky - prezentované obrazy nás nenápadne vyrušujú, rovnako ako vybočenia z reality spôsobené aktuálnymi problémami.

V spoločnej, ako aj individuálnej výtvarnej praxi členka a členovia dsk. dlhodobo pracujú so širokou škálou médií, najmä s fotografiou, videom, zvukom, či priestorovým objektom a textom. Prezentovaný projekt Gimmick je komplexnou intermediálnou inštaláciou, ktorá zahŕňa rôzne prístupy k fotografii, jej materiálom a prevedeniu, ako aj k pohyblivému obrazu.

Názov dsk. označuje trojicu mladých vizuálnych umelcov, ktorých okrem priateľstva spája spoločné absolvovanie štúdia na Katedre fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (2018). Ivana Durkáčová, Ján SkaličanĽuboš Kotlár sú zároveň autorsky činný na výtvarnej scéne aj samostatne. Od začiatku aktívnej spolupráce (2013) vytvorili niekoľko spoločných projektov a výstav prezentovaných najmä na Slovensku.

Barbora Komarová

Plagát: