GIMMICK

Organizátor: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Názov výstavy: GIMMICK

Miesto: Galéria Kolomana Sokola

Trvanie výstavy:  26.1. - 23.4.2022

Otvorenie výstavy: 25.1.2022 o 16:30 hod.

Kurátorka výstavy: Barbora Komarová

 

Vystavujúci umelci:  DSK. - Iva Durkáčová, Ján Skaličan  a Ľuboš Kotlár 

 

Výstavný projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Skupina dsk. (v spoločnej ako aj individuálnej výtvarnej praxi) dlhodobo pracuje s diapazónom médií – fotografia, video, zvuk, taktiež priestorový objekt a text. Projekt Gimmick, komplexná intermediálna inštalácia, komentuje aktuálne dianie, čím prispieva k širšej diskusii ohľadom prebiehajúcich (či nastávajúcich) kríz, prízvukuje potrebu vzájomnosti a kooperácie aj v kontexte širšej spoločnosti. 

Za značkou dsk. stojí trojica mladých vizuálnych umelcov, ktorých okrem priateľstva spája spoločné absolvovanie štúdia na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri Silvie Saparovej. Iva Durkáčová (1984), Ján Skaličan (1989) a Ľuboš Kotlár (1991) sa primárne pohybujú na poli súčasnej fotografie, pričom každý z nich je autorsky činný aj samostatne. Od začiatku spolupráce (2013) sa im podarilo vytvoriť niekoľko spoločných projektov a výstav prezentovaných najmä na Slovensku. 

Plagát:

Pozvánka: