DIZAJN

Organizátor: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Názov výstavy: DIZAJN

Miesto: Malá výstavná sieň Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa

Otvorenie výstavy: 30.4.2019

Trvanie výstavy: od 30.4. - 22.6.2019  predĺžené do 6.7.2019

Kurátor výstavy: Natália Kundisová

 

 

Kolektívna výstava autorov:

Zuzana Lalíková, Peter Bližnák, Mária Bujňáková, Tibor Uhrín, Henrieta Kurčíková, Matej Rabada, Veronika Paluchová, Miroslav Mládenek, Michal Fratrič, Miloslav Jaroš, Silvia Bárdová, Silvia Turzová, Jana Potiron, Monika Popovičová - Hanečková, Viktor Devečka, Martin Jankura, Andrea Ďurianová, Pavol Capik, Eva Hegedusová

 

 

   Už len samotný názov výstavy Dizajn, slovo ktoré je ,,poslovenčené“ a prispôsobené nášmu jazyku z pôvodného slova design, má byť odkazom k nášmu národu. Národu, ktorý bol oddávna spätý so svojimi charakteristickými tradíciami. Výstavný projekt Dizajn, sa preto nesie v témach ako ľudovosť, tradícia, remeslo či folklór, no v modernom ponímaní a s vplyvmi zo súčasnosti.

   Na Slovensku je množstvo dizajnérov, umelcov a remeselníkov, ktorí so spomínanými témami narábajú veľmi tvorivo, jedinečne a nápadito. Výstava Dizajn v Liptovskej Galérii Petra Michala Bohúňa sa preto stala ochutnávkou kvality dizajnu a úžitkového umenia na Slovensku. Táto kvalita je badateľná nielen v nápaditosti, ale aj v remeselnom prepracovaní a estetickosti artefaktov.

     Spoločným znakom vystavovaných artefaktov je úžitkovosť. Zastúpené sú tu rôznorodé tradičné a ľudové techniky (napríklad rezbárstvo, modrotlač, modranská keramika, výšivka, tapiséria, šperkárstvo, vypaľovanie do dreva ale i odkazy k drotárstvu), materiály a spôsoby spracovania (niekedy aj moderné techniky odkazujúce k tým tradičným a ľudovým) spájajúce sa v spomínaných témach s ktorými je narábané rozličnými tvorivými spôsobmi.

     Myšlienkou výstavy je preto pripomenutie si tradícií nášho národa, ktorý bol odjakživa spätý s prírodou, čo vidno na využívaných prírodných materiáloch a rovnako na častých rastlinných/ prírodných ornamentoch, pričom tieto prvky sa stali inšpiráciou aj pre súčasných tvorcov. Ľudovosť a tradícia preto nemusia byť vždy programovo chápané ako anachronizmus, ale ako naše korene, z ktorých sa dá tvorivo čerpať a zušľachťovať ich nápaditým spôsobom. Moderné tak nemusí vždy úplne opustiť to pôvodné a tradičné, aby dosiahlo svoje kvality, ale práve naopak. Vystavované artefakty sa tak stávajú kombináciami vzťahov: minulosť – súčasnosť, remeslo – moderné technológie, remeselník – dizajnér/umelec, pričom to je práve priestor na poberanie ďalších významových vrstiev. Výstava Dizajn reflektuje slovenskú kultúru a jej premeny v čase, siahajúc až do súčasnosti, kde sa tvorivo mieša to tradičné so súčasným.

        Predstavíme vám diela zo zbierok autorov, súkromníkov a doplnené sú zo zbierkového fondu Ústredia ľudovej a umeleckej výroby (ÚĽUV).

 

                                                                                                                                                          Natália Kundisová

Pozvánka:

Plagát: