Emese Benczúr (HU) - (NOT) ALLOWED

 

rôzne médiá, 2019

Táto práca je o veciach, ktoré sú ponechané svojmu osudu, ide o zánik. Na počiatku mojich úvah je dielo od Dezső Kornissa Fontána esperanta. Fontána ako taká síce stále stojí, ale jazyk esperanto už stratil nádej, žeby sa niekedy mohol stať univerzálnym svetovým jazykom. Vlastne, o fontánu sa taktiež nikto nestará, postupne sa rozpadne.

V rámci reflexie tejto skutočnosti som sa vrátila k jednej mojej staršej práci, menovite k tomu, čo som napísala na schodisko budapeštianskej Kunsthalle ako súčasť výstavy „Outer Space“. Poukázala som na to, že čas nesmie zmyť ráz pocitov, že umelci sa spoja proti existujúcemu systému. V tom konkrétnom prípade išlo o nesúhlas s poverením nového vedenia Kunsthalle, ktoré bolo úzko prepojené s vedením Akadémie. Zanechala som svoj nelegálne napísaný text na schodoch do doby, kým sa zmaže - bol napísaný obyčajnou kriedou. Aj tu pre svoje dielo používam kriedu, tentokrát však väčšinu nápisu fixujem, aby sa nezmazal tak rýchlo. Slovo „NIE“ nie je fixované, v momente keď zmizne, sa význam vety kompletne zmení.

Vo svojej práci reflektujem novo-objavujúcu sa cenzúru. Dve z mojich diel boli minulý rok cenzurované, takže som odmietla účasť na výstave. To, čo sa stalo mne, nie je v Maďarsku neobvyklé, ale je vidieť, že sa to deje viac a viac v celom regióne Východnej Európy. Túto bizarnú situáciu ilustrujem na kontraste ALLOWED / NOT ALLOWED (dovolené / nedovolené). Keď vo výstavnom priestore nikto nie je, všetko je dovolené, ale v momente, keď niekto vstúpi, dovolené už nie je nič.