„V dobrej spoločnosti"
so Simonou Janišovou, Lindou Vikovou a si.li.

Organizátor: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Názov výstavy:  „V dobrej spoločnosti" so Simonou Janišovou, Lindou Vikovou a si.li.

Miesto: Malá výstavná sieň, LGPMB

Otvorenie výstavy: 24.4.2018, 16:30

Trvanie výstavy: trvanie výstavy od 24.4.2018 - 9.6.2018

Kurátor: Mgr. Zuzana Štepáneková

Výstavu z verejných zdrojov podporil:

Tlačová správa:

Autorská výstava keramikárok Simony Janišovej a Lindy Vikovej, ktoré tvoria umeleckú dvojicu pod názvom si.li.
 
V Liptovskej galérii sa predstaví tvorba dvoch talentovaných keramikárok Simony Janišovej a Lindy Vikovej, ktoré svoje nápady realizujú spolu aj osobitne. Ich spoločnému ateliéru panuje tvorivá energia kladúca na piedestál funkčnosť a estetickú lahodnosť úžitkovej keramiky. Výstava „v dobrej spoločnosti“ ponúka prierez ich tvorbou a názormi pretavených do vecí každodenných a výnimočných svojím absolútnym prevedením a zmyslom pre detail. 

Kurátorský text:

 „V dobrej spoločnosti“ sa ocitáme na výstave dizajnovo zušľachtenej úžitkovej keramiky. Jej autorkami sú Linda Viková a Simona Janišová, ktorých tvorivá energia sa prezentuje aj pod značkou si.li (od r. 2012) - navrhujú a produkujú porcelán a kameninu, ktoré sú primárne úžitkové a remeselne bravúrne prevedené. Ich prístupy k materiálu sú diametrálne odlišné a predsa v súčinnosti vytvárajú harmonické celky. Tieto keramikárky tvoria v spoločnom ateliéri limitované edície diel, ktoré sú prácami individuálnymi alebo spoločnými. Tak je koncipovaná tiež ich prezentácia v Malej výstavnej sieni LGPMB - pomyselne je rozdelená na tri časti, ktoré však hovoria jednotným jazykom o si.li - o spoločnej práci či individuálnych projektoch oboch autoriek.

Výstava reflektuje súčasnú dizajnérsku tvorbu s námetmi inšpirovanými medziľudskými vzťahmi a vzťahmi vôbec (príroda - človek, naturálny materiál - digitálne technológie, remeselník - dizajnér). Pri hlbšom skúmaní myšlienkových prúdov pretavených do tvorby autoriek sa vynára poetika a prirodzené ladenie týchto osobností.

Spolupráca dizajnu a funkcie je často opomínaným prvkom vecí úžitkových či každodenných, no si.li potvrdzujú opak. Odhaľujú niečo čo je a bolo permanentnou súčasťou každodennej rutiny bez toho, aby sme si to uvedomovali. Pripomínajú, že úžitkové predmety môžu byť estetickými a modernými doplnkami užívateľa. Projekt si.li uplatňuje výrazne odlišný prístup oproti voľnej tvorbe autoriek: „tie veci nikdy nevznikli, keby sme ich nerobili spolu“ (Simona). Si.li reprezentujú minimalictické objekty čistých, funkčných tvarov s jednoduchým dekorom. Predstavovanú kolekciu Stash Jar tvoria nádobky s vekami rôznych veľkostí, ktorých limitovaná kombinácia farieb a tvarov im umožňuje ľahkú asimiláciu do prostredia na nekonečne veľa spôsobov. Podobnú variabilitu evokuje i séria Bukových váz. Dekoratívnosť a dizajnérske zručnosti sa viacnásobne prejavujú v sólovej tvorbe autoriek. Linda prichádza so Stoneware vessels (kameninovými nádobami), ktoré majú jednotnú formu - sú vyrobené z kameninových plátov vkladaných do matrice, alebo odlievané do sadrovej formy. Ďalej sú už objekty osobitými jednotlivcami série, keďže Linda dotvára každú nádobu samostatne, často aj s väčším časovým odstupom.

Glazúrové „maľby“ rešpektujú a užívajú tvar či povrch nádoby akoby maliarskeho plátna a jedinečný charakter nádob demonštruje autorka tiež názvami, ktoré im dáva podľa finálnych expresií (Supernova, Mellow Yellow, Tanzanite a pod.).

Simona predstavuje súbor objektov „Anachronik“, ktorý vychádza z námetov akejsi „vše-obecnej“ formy - tvarovej archetypálnosti predmetov. Autorsky s predlohami manipuluje prostredníctvom digitálnych technológií, ktoré jej umožňujú nielen detailnejšie a presnejšie vypracovanie, ale napríklad aj pridávanie povrchových reliéfnych rastrov. Prísne vypracovanie kameninových a porcelánových objektov následne rozptyľuje a „poľudšťuje“ nanášaním glazúr štetcami na povrch nádoby, ako pri technikách maľby. Výsledkami Simoninej práce sú predmety, v ktorých sa spájajú prvky vycizelovanej techniky, tradičného remesla, priemyselnej a umelecky zaujímavej estetiky.

Programové prehodnocovanie historického vývinu remeselných zručností v súlade s tradičnými technológiami je jedným z prejavov autorských prístupov, diferenciácie a rozmanitosti tvorby. Popieranie klasických a hľadanie nových možností využitia materiálu v technike voľného ručného modelovania a polohe dizajnu je jednou z novátorských iniciatív keramikárok.

Výstava sa snaží citlivo ilustrovať umelecký počin dvoch keramikárok na slovenskej umeleckej scéne. Približuje mladý dizajn, sviežosť i hravosť uvedenú do prirodzeného dialógu medzi zhotovovateľom a užívateľom - obdivovateľom.

Zuzana Štepáneková

Plagát:

Pozvánka: