PALUGYAY, BAZOVSKÝ, ALEXY

Organizátor: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Názov výstavy: Palugyay, Bazovský, Alexy - zo zbierok Liptovskej galérie P. M. Bohúňa

Miesto: Malá výstavná sieň Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa

Otvorenie výstavy: 25.10.2018

Trvanie výstavy: od 25.10.2018 - 19.1.2019   výstava predĺžená do 16.2.2019

Kurátor výstavy: Ľudovít Petránsky

 

     Uplynulo stodvadsať rokov od narodenia jedného z najvýznamnejších predstaviteľov modernej slovenskej maľby, grafiky a kresby, Zoltána Palugyaya (∗ 9.11.1898).  Rodák z Bodíc (mestská časť Liptovského Mikuláša) osobitným spôsobom prispel do formovania vzniku a rozvíjania našej kultúry. Autor sa v dvadsiatych a v prvej polovici tridsiatych rokov minulého storočia výrazným spôsobom podieľal na  realizácii progresívnych  myšlienok vo sfére výtvarného umenia. Výnimočný je predovšetkým jeho prínos v maliarskej, grafickej a kresliarskej tvorbe. Prítomná expozícia je pripravená pri príležitosti jeho životného jubilea. Je zostavená zo zbierok Liptovskej galérie P. M. Bohúňa v Liptovskom  Mikuláši. Poskytuje základný prehľad od počiatočných vývinových fáz autora až do jeho predčasného odchodu        († 18.9.1935). Rovnako približuje aj Palugyayov záujem o jednotlivé maliarske a kresliarske techniky. Vo všetkých sa prejavuje záujem najmä o rodnú krajinu. Rovnako sú dôležité jeho figurálne, symbolické kompozície či portréty alebo mestské námety (napr. Paríž).

     Tvorivé roky 1930 až 1933 Palugyaya sú charakterizované dnes už legendárnou spoluprácou s Jankom Alexym a Milošom Alexandrom Bazovským. Nielen v organizovaní spoločných výstav či iných podujatí, ale aj v podobnom prístupe v maliarskom programe: akcentovanie pevnej línie a v jej kontexte sa uplatňuje pôsobivá farebná plocha. V Palugyayových dielach sa objavujú ešte intenzívnejšie prírodné motívy. Nielen ako pohľad na určitý námet, ale aj ako dôležitá kompozičná zložka spolu s figurálnymi a organickými, prírodnými tvarmi (napr. listy, kvety).

     V roku 1984 bola v priestoroch LGPMB v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti nedožitých 90. narodenín Janka Alexyho inštalovaná výstava tvorby týchto troch priateľov. Neskôr bola prenesená do Národnej galérie v Prahe, kde sa stretla s priazňou širokej verejnosti aj odbornej kritiky. Dnes je podobná téma predstavená opäť v jeho rodnom kraji. Je obohatená o nové diela a pohľady. Napokon práve teraz je nutné opäť a opäť zdôrazňovať základy a kvality modernej slovenskej maľby.

Ľudovít Petránsky

Pozvánka:

Plagát: