Košické metro – zastávka Liptov

Tlačová správa k výstave

Organizátor: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Názov výstavyKošické metro – zastávka Liptov

Miesto: Veľká výstavná sieň, LGPMB

Otvorenie výstavy: 24.4.2018, 16:30

Trvanie výstavy: trvanie výstavy od 24.4.2018 - 9.6.2018

Kurátor: PhDr. Vladimír Beskid

Výstavu podporil Fond na poporu umenia

Lucia DOVIČÁKOVÁ (1981), Slavomír DURKAJ (1976), Svetlana FIALOVÁ (1985),  Katarína HLADEKOVÁ (1984) - Ondřej HOMOLA, Maroš KONTROŠ (1988), Jaro KYŠA (1981)Matúš LÁNYI (1981), Martin LUKÁČ (1989), Boris SIRKA (1981), Denisa SPODNIAKOVÁ (1991), Simona ŠTULEROVÁ (1987),  Ján VASILKO (1979),  Monika VRANCOVÁ (1985), Ján ZELINKA (1978), Vlasta ŽÁKOVÁ (1981),                    

Nová zastávka košického vizuálneho metra...               

     Výstavný projekt “Košické metro – zastávka Liptov” predstavuje mladú výtvarnú scénu z metropoly východného Slovenska. Jej podobu  výrazne posilnila novoutvorená Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach (od roku 1998) a jej práve dvadsaťročné pôsobenie.  Študenti/-ntky a absolventi/-nky tejto umeleckej školy (predovšetkým Katedry výtvarných umení a intermédií  FU TU) tvoria základ silnej nastupujúcej generácie na Slovensku po roku 2000. Mnohí z nich sa etablovali nielen v slovenskom, ale aj širšom stredoeurópskom kontexte.  Absolventi košickej fakulty v priebehu rokov získali mnohé ocenenia nielen na domácej scéne - víťazi Ceny Oskara Čepana pre mladého slovenského umelca (Vasilko, Zelinka), či finalisti tejto ceny  ( Dovičáková, Sirka, Kyša), finalisti VUB Maľby roka (Durkaj, Spodniaková, Štulerová, Vasilko, Vrancová, Žáková), ale boli úspešní aj v medzinárodnom kontexte - Cena českej kritiky za mladú maľbu 2016 (Lukáč),  finalistka Ceny J. Chalupeckého 2016 (Hladeková), Strabag Art Award International 2009 vo Viedni (Vasilko), či Grand prix Jerwood Drawing Prize 2013 v Londýne (Fialová) a pod.

            Na výstave ide o vybranú vzorku aktuálnych tendencií a prístupov mladej slovenskej generácie (narodení v rokoch 1979-1991) pri reflektovaní súčasného politicko-spoločenského diania prostredníctvom rozličných médií a materiálov.  Od odlišných polôh expresívnej a geometrickej abstrakcie (Lukáč, Spodniaková, Vasilko), cez figurálne naliehavé motívy globalizácie (Durkaj, Kontroš), či genderových otázok  (Dovičáková), k štylizovaným krajinám s ekologickým podtextom (Štulerová, Vrancová).  Od uvoľnenej „freestylovej“ kresby (Fialová) k figuratívnej maľbe s osobným príbehom (Lányi, Sirka) a  od 3D realizácií a objektov (Hladeková, Kyša, Lányi, Zelinka) k  textilným objektom, či výšivkám na karosériách (Žáková, Štulerová). Spoločnou platformou 15-tich prezentovaných autorov/-riek  sú post-konceptuálne východiská, kritické vnímanie súčasnosti aj istá dávka humoru a irónie.  Samozrejme nosným stále zostáva individuálne hľadanie vlastných tém a prostriedkov ale aj definovanie súčasnej vizuálnej reči.

          Košické metro má silnú vizuálnu sieť spojení. Teraz už aj zastávku v Liptovskom Mikuláši. Ide vlastne o tretie pokračovanie tejto výstavnej jazdy „metrom“. Predtým to  bola výstava „Szentpetéryho katalyzátor“ v komornom Múzeu V. Lőfflera v Košiciach v roku 2016, či „Ko-shické metro“ vo veľkorysom priestore bývalej Armatúrky v Galérii E. Filly v  Ústí nad Labem v minulom roku 2017.  Prirodzene názov výstavy je trochu ironicky, keďže na Slovensku nemáme žiadne metro a taktiež znamená, že tento druh súčasného umenia je stále tak trochu v podzemí, či undergrounde, mimo pozornosti médií a bulváru. V názve poslednej výstavy „ko-shické metro“ bola ukrytá aj malá slovná hračka – jednak v rámci globalizácie odvolanie sa na všadeprítomné anglikanizmy a jednak vzťah k lokálnemu nárečiu, kde slovo shicke (čítaj šicke) znamená všetci, spolu, dokopy. To je aj duch tejto generačnej vlny košickej školy...

b.skid

Lucia DOVIČÁKOVÁ (1981, Košice), štúdiá: Katedra výtvarných umení a intermédií FU TU Košice 2000-06, pobyt na VŠVU Bratislava (2003). Ceny: 2013, 2015 - Finalistka súťaže Maľba roka - Ceny Nadácie VÚB; 2012-  Finalistka súťaže Maľba roka - Nadácie VÚB; 2011 - Cena Nadácie Tatra Banky - Mladý tvorca; 2006 - Finalistka Ceny Oskára Čepana; žije a tvorí v Košiciach, viac na www.dovicakova.com

Slavomír DURKAJ (1976, Vranov nad Topľou), štúdiá: Katedra výtvarných umení a intermédií FU TU Košice 2006-12, Ateliér súčasného obrazu; Cena: 2011 -  finalista VÚB Maľba roka; žije a tvorí v obci Hencovce. Viac na: http://durkaj.webjet.sk/work/

Svetlana FIALOVÁ (1985, Košice), štúdiá: VŠVU Bratislava 2011-15 (ArtD.); AVU Praha 2007-2010; Katedra výtvarných umení a intermédií FU TU Košice 2004-08; ceny: 2013 - Jerwood Drawing Prize Londýn; 2015 a 2012 – finalistka VÚB Maľba roka; žije a tvorí v Košiciach, viac na www.svetlanafialova.com

 Katarína HLADEKOVÁ (1984, Košice), štúdiá: Katedra výtvarných umení a intermédií FU TU Košice  2003-08; Ateliér maľby Fakulty umení  VUT Brno (2008-10). Ceny: 2018 – finalistka Nadácie Novum; 2016 – finalistka ceny Jindřicha Chalupeckého;  žije a tvorí v Brne, viac na: www.katarinahladekova.com

Maroš KONTROŠ (1988, Poprad),   štúdiá: Katedra výtvarných umení a intermédií FU TU Košice  2011-16, Ateliér súčasného obrazu. Cena: 2015 – 3. miesto Maľba roka – Cena Nadácie VUB; žije a tvorí v Prešove, viac na: https://www.works.io/maros-kontros/

Jaroslav KYŠA (1981, Žilina),  štúdiá: Katedra výtvarných umení a intermédií FU TU Košice  2000-07; Ceny: 2018 a 2016 – finalista Novum Foundation; 2011 – Szpilman Award Berlín(D); 2014 a 2004 – finalista Ceny Oskara Čepana; žije a tvorí v Bratislave a Žiline, viac na www.jaroslavkysa.com 

  Matúš LÁNYI   (1981,  Spišské Podhradie),  štúdiá: Katedra výtvarných umení a intermédií FU TU Košice 2000-07; Ceny: 2013 - finalista VÚB Maľba roka.. Žije a tvorí v Bratislave a v Banskej Štiavnici, viac na www.lanyi.euweb.cz

Martin LUKÁČ  (1989, Piešťany),   štúdiá: Katedra výtvarných umení a intermédií FU TU Košice 2009 - 13; VŠUP Praha 2013-16; Cena: 2016 - Laureát 9. ročníka Ceny kritiky za mladú maľbu Praha. Žije a tvorí v Prahe, viac na https://www.lukacmartin.com

  Boris SIRKA (1981, Snina), štúdiá: Katedra výtvarných umení a intermédií FU TU Košice 2000-06; Ceny: finalista Ceny Oskara Čepana, 2007 – finalista Ceny VÚB Maľba roka. Žije a tvorí v Košiciach, viac na http://borissirka.tumblr.com/

 Denisa SPODNIAKOVÁ (1991, Lučenec),  štúdia: Katedra výtvarných umení a intermédií FU TU Košice 2012-18; Cena: 2017 – finalistka ceny Maľba roka  Nadácie VUB, žije a tvorí v Košiciach a v obci Cinobaňa-Turičky, viac na: www.malbaroka.sk/sk/2017/galeria

Simona ŠTULEROVÁ (1987, Krompachy), štúdiá: Katedra výtvarných umení a intermédií FU TU Košice 2008-2014; ceny: 2016 - finalistka VÚB Maľba roka; Žije a tvorí v Košiciach, viac na http://zajtrajsienoviny.sk/nalepka/simona-stulerova/                          

Ján VASILKO  (1979, Humenné), štúdiá: Katedra výtvarných umení a intermédií FU TU Košice 1999-2005; študijné pobyty: VŠVU Bratislava (2003), AVU Praha (2004); Ocenenia: Víťaz ceny Oskara Čepana (2005); 2 miesto súťaže Maľby roka VÚB banky (2008, 2012); Víťaz Strabag Art Award International Viedeň (2009); Finalista Ceny 333, NG Praha (2010). Žije a tvorí v Košiciach, viac na www.janvasilko.com

 Monika VRANCOVÁ (1985, Košice), štúdiá: Katedra výtvarných umení a intermédií FU TU Košice 2006-12; ceny: 2013 - finalistka VÚB Maľba roka; rezidenčný pobyt: 2014 - AIR Krems; žije a tvorí v Košiciach, viac na www.kair.sk/monika-vrancova-sk

Ján ZELINKA (1978, Vranov nad Topľou),  štúdiá: Katedra výtvarných umení a intermédií FU TU Košice 2002-08; Ceny: 2015 - Cena Oskara Čepana, mladý umelec roka.; žije a tvorí v Prešove, viac na www.janzelinka.com

  Vlasta ŽÁKOVÁ (1981, Rožňava), štúdiá: Katedra výtvarných umení a intermédií FU TU Košice 2000-06 a na VŠVU  v Bratislave (2013-17, ArtD.). Ocenenia: 2008 a 2010 – finalistka Ceny 333, NG Praha; 2009 – Cena poroty, bienále Skúter II GJK Trnava; Žije a tvorí v Bratislave a v obci Malá Lúč, viac na www.vlastazakova.com

 

Plagát:

Pozvánka:

Foto z vernisáže: