IZMY A IZBY

Organizátor: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Názov výstavy: Izmy a izby

Miesto: Galéria Kolomana Sokola

Otvorenie výstavy: 11.12.2018

Trvanie výstavy: trvanie výstavy od 11.12.2018 - 22.2.2019  predĺžené do 2.3.2019

Námet a scenár výstavy: Anna Paulínyová

Výtvarno-priestorové riešenie výstavy: Barbora Peuch

Najpriamejšou cestou ako si obľúbiť umenie je pochopiť ho. Najjednoduchšou cestou ako pochopiť  umenie je zažiť ho. Toto je cieľom výstavy Izmy a izby, ktorá je prehľadom hlavných  výtvarných smerov konca 19. a začiatku 20. storočia, kde  jednotlivé miestnosti - „izby“ sú venované niektorému „izmu“  ako impresionizmus, expresionizmus a kubizmus. Pre dieťa a mladého človeka sa izba stáva prvým vlastným priestorom, v ktorom dokáže aktívne prejavovať svoje pocity. Prezentácia etáp z dejín umenia formou hravej výtvarnej inštalácie s použitím interiérových prvkov (posteľ, skriňa, stôl) je teda zrozumiteľným a zapamätateľným spôsobom.

V miestnosti, kde je predstavený impresionizmus sú interaktívne prvky - stôl ako na pikniku a posteľ-lodička ako z Monetových obrazov, skriňa ako Degasove baletné štúdio. Expresionizmus predstavuje pochmúrna miestnosť so železnou posteľou, je tu stôl pod ktorým si deti môžu robiť skrýšu a skriňa ako dom hrôzy s nasvietenými obrazmi E. Muncha. Deti si tu môžu napríklad urobiť portrét pomocou farebných fólií podľa O. Kokoschku alebo sa postarať o opusteného plyšového psíka. Kubizmus predstavuje  posteľ – puzzle  a rozbité zrkadlo, ktoré vytvára kubistický portrét. Podľa obrazov P. Picassa, J. Grisa a G. Braquea  si môžu deti aranžovať vlastné zátišie. Surrealizmus je najatraktívnejšia miestnosť, kde sa nachádza posteľ ako vzducholoď ťahaná bocianmi, skriňa v ktorej si deti môžu vyskladať kulisy z prvkov podľa Brunovského ilustrácií, stôl s ľudskými nohami vo farebných pančuchách podľa S. Daliho a tapeta steny vytvorená podľa obrazu R. Magrittea.

Postaviť sa proti pravidlám, hľadať niečo nové, originálne je príznačné pre mladých ľudí, preto sú na výstave predstavené štyri izmy, ktoré hľadajú nové témy a spôsoby zobrazovania.

Fotogaléria

Plagát:

V prípade skupín je potrebné vopred si dohodnúť  návštevu na tel.  044/552 27 58 alebo lgpmb@vuczilina.sk Ďakujeme