Zuzana Bellušová - Rusková

Tlačová správa k výstave

Organizátor: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Názov výstavy: Zuzana Bellušová - Rusková: Hľadanie krásy...

Miesto: Liptovská galéria P.M. Bohúňa- malá výstavná sieň.

Trvanie výstavy: otvorenie vernisážou o 16.00 hod. 9.5.2017, trvanie výstavy od 9.5.2017-1.7.2017

Kurátor: Dagmar Matiašková Ferencová 

             Výstava diel Zuzany Bellušovej - Ruskovej je snahou o predstavenie autorky ako človeka, výtvarníčky, matky, osobnosti, na ktorú by sa nemalo zabudnúť. Jej tvorba prekračuje región Liptova, zahŕňa nie len motív krajiny či portrétu, ale dáva priestor aj abstrakcii a akčnému umeniu. Často sa inšpirovala výtvarníkmi ako Ľ. Fulla alebo M. Galanda. Zároveň si našla svoj vlastný, zaujímavý štýl, ktorý je pre ňu príznačný. Výstava odráža výtvarné polohy autorky, ktoré sú verejnosti menej známe. Dáva dôraz na jej výrazný všestranný talent, rôzne techniky, spôsoby akým zobrazuje, tvorí. Často navštevovala zaujímavé miesta v prírode, za dedinami, v plenéri. Robila si náčrty ceruzkou, tušom, alebo akvarelom. Neskôr sa im v ateliéri venovala a vytvárala z nich variácie predovšetkým technikou oleja na plátne.

Tvorba Zuzany Bellušovej - Ruskovej je o hľadaní, v obrazoch ukrýva učupené domčeky v prírode, stromy, ale aj stavby, v ktorých by krásu nik neočakával. Milovala abstrakciu, ktorou dokázala dokonale ukryť, čo malo ostať ukryté a predostrieť realitu, na ktorú chcela upozorniť. Inokedy zas dávala dôraz na impresiu, a na sklonku života sa venovala akčnému umeniu. V jej obrazoch nájdeme melanchóliu, realitu, ľudí, zvieratá, krajinu, zemité farby ale aj výrazné akcenty maľované prevažne oranžovou farbou. Ako žena aj ako výtvarníčka sa tešila z maličkostí a dokázala nájsť krásu na miestach, ktoré by inak nemali šancu byť objavené.

Výstava sa snaží predstaviť Zuzanu Bellušovú - Ruskovú ako človeka, láskyplnú a skromnú ženu, ktorá celý život hľadala krásu ...

 

Narodila sa 6. júla 1932 v Trstenom pri Liptovskom Mikuláši, zomrela 4. decembra 2012 v Bratislave. V rokoch 1951 - 1954 študovala na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave u profesorov Eugena Lehotského a Eugena Nevana. Od roku 1958 bola členkou ZSVU a od roku 1990 členkou Slovenskej výtvarnej únie, spoločnosti voľných výtvarných umelcov. V rokoch 1966 - 1972 bola členkou Skupiny 66. Pôsobila na Vysokej škole pedagogickej a na Základnej umeleckej škole v Bratislave. V roku 1983 získala ocenenie Cena Martina Benku.

 

Výber z výstav

Samostatné výstavy: 1963 - Galéria C. Majerníka, Bratislava; 1968 - Galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš; 1979 - Nitrianska galéria, Nitra; 1986 - Dom Slovenskej kultúry, Praha; 1995 - Turčianska galéria, Martin; 1995 - Galéria mesta Bratislavy, Bratislava; 2002 - budova SNR, Bratislava; 2003 - Galéria Ardan, Bratislava; 2007 - Záhorská galéria, Senica.

Kolektívne výstavy: Autorka sa pravidelne zúčastňovala spoločných výstav s členmi Skupiny 66 a Spoločnosťou voľných výtvarných umelcov (Poľsko, Česko, Japonsko, Nemecko, Bulharsko a ďalšie).

Účasť na sympóziách: 1892 - Zlotov, Poľsko, 1977 - Moravany, Slovensko.