Pavol  Petráš ml.- autorská výstava

Tlačová správa k výstave

Organizátor: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Názov výstavy: Pavol  Petráš ml.- autorská výstava

Miesto: Centrum Kolomana Sokola

Trvanie výstavy: otvorenie vernisážou o 16.00 hod. 24.1.2017, trvanie výstavy od 24.1.2017 – 25.2.2017.

Kurátor: Mgr. Barbora Vyšňanová

V Centre Kolomana Sokola Vám predstavíme tvorbu mikulášskeho rodáka, umelca a pedagóga Pavla Petráša ml.

V rokoch 1983-1986 študoval na VŠVU v Bratislave v ateliéri u doc. Milana Rašlu, v rokoch 1986-1990 pokračoval v štúdiu na Pražskej AVU pod vedením doc. Karmazíma a prof. Hodonského. Doktorát získal na Akademii Sztuk Pięknych vo Varšave (tu bol tvorivo formovaný prof. Dyrzynskim, prof. Ptáčekom a prof. Strentom). Pri výbere diel sme dbali na to, aby sme predstavili tvorbu autora v čo najširšom zábere.

Uvidíte diela z jeho cyklu významné osobnosti, autorove početné portréty, ktoré vníma ako jednu z foriem vizuálnej komunikácie, ilustrácie a kresbové štúdie a primárnu časť autorovej tvorby, ktorou sú apropriácie. Apropriácia je privlastňovanie si už existujúceho diela, výtvarná stratégia spochybňujúca koncept jedinečného a unikátneho umeleckého diela. Autor si prisvojuje fragmenty, koncept, alebo celé umelecké dielo. P. Petráš si prisvojil Botticeliho La Primaveru, Piccasovu Guernicu, ale aj Dievča s perlovou náušnicou od Vermeera van Delfta a mnohé iné.

Pre tvorbu P. Petráša je charakteristický jasný kolorit, čisté farebné tóny a žiarivé farebné kontrasty, ktoré tlmočia autorovu úprimnú snahu zachytiť nefalšovanú radosť zo života. Pri portrétnej tvorbe vystupuje autor ako empatický a hĺbavý pozorovateľ, ktorý tvorí portréty na základe vžitých kompozičných vzťahov, no on do nich pridáva esenciu vlastnej subjektívnej optiky, dominuje na nich ľudská tvár a charakter portrétovaných (jeho portréty pôsobia v niektorých momentoch, ako malé „pocty“ pre portrétovaných, či už rodinných príslušníkov, známych, alebo slávne osobnosti).

Autor vo svojej tvorbe voľne narába z celou históriou umenia, využíva poznatky získané z vlastných rozborov originálnych umeleckých diel a tie uplatňuje rovnako pri portréte, ako pri apropriácii. Apropriácia sa začala najsilnejšie uplatňovať najmä v umení 60. rokov, ako reakcia umelcov na elitárstvo avantgardy. Ide o umenie, ktoré sa živý iným umením, spochybňuje koncept originálneho umeleckého diela a súbežne s touto umeleckou stratégiou sa do popredia dostávali otázky týkajúce sa straty autorstva (Barthesova smrť umelca) a problému virtuálnej kópie.

Na tieto témy reaguje vo svojej tvorbe aj P. Petráš ml. V autorových dielach je uchopiteľná, ale najmä iná poloha apropriácie, pri voľbe citovaných diel si vyberá tvorbu autorov, ktorí sú mu blízki a sú jeho vzormi. Opäť im obdobne ako pri portrétnej tvorbe vzdáva týmto spôsobom privlastnenia si ich diela určitú poctu a honor. Celá jeho tvorba má ťažisko postavené na dialógu s umeleckými dielami iných autorov, pričom spoločným menovateľom všetkých jeho diel je úsilie vytvoriť vhodný priestor pre vizuálnu komunikáciu s divákom.

 

Mgr. Barbora Vyšňanová

Správca Centra Kolomana Sokola/kurátor LGPMB