Ondrej 4. Zimka - Jaroslav Velička

Tlačová správa k výstave

Organizátor: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Názov výstavy: Úlety

Miesto: Liptovská galéria P. M. Bohúňa- Veľká výstavná sieň.

Trvanie výstavy: otvorenie vernisážou o 16.30 h 18.7.2017, trvanie výstavy do 30.9.2017

Kurátor: Dagmar Matiašková Ferencová

Súčasná výstava sochára Ondreja 4. Zimku a fotografa Jaroslava Veličku vychádza z koncepcie výstavy prezentovanej na Kysuciach v roku 2015. Výstava predstavuje diela dvoch výrazných autorov, ktorí si napriek odlišným médiám umeleckej tvorby dokázali nájsť spoločnú cestu. Jaroslav Velička, ako milovník prírody, s trpezlivosťou poľovníka čakal na vhodný moment kedy priletí operenec a zdrží sa na sochách Ondreja 4. Tieto vtáčiky prostredníctvom fotografie dopĺňajú monumentálne sochárske diela. Dávajú sochám život. Fotograf zachytil čaro okamihu, symboliku pominuteľnosti a nevšednosti. Na základe názvov sôch obaja autori spoločne doplnili aj názvy fotografií. Vzájomným zosúladením sochy a fotografie vznikol nový objekt s jedinečnou myšlienkou. Ich snahou však bola aj prezentácia živých, často nepoznaných krás Slovenska. Obaja sú milovníci slovenskej prírody, kultúry a tradícií. Výstava je prezentáciou majstrovstva tvorby kvalitných sôch a trpezlivosti tvorby fotografie. Spojením dvoch rozdielnych autorov a dvoch rozdielnych médií vznikol jeden zaujímavý výtvarný experiment.

Ondrej 4. Zimka. Syn významného slovenského výtvarníka Ondreja Zimku a známej herečky Milky Zimkovej. Študoval na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave na oddelení kameňosochárstva a Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Absolvoval študijné pobyty v na Univerzite OF New Castle vo Veľkej Británii a vo Francúzsku. Zásadný vplyv na jeho tvorbu mal nedávno zosnulý renomovaný sochár Andrej Rudavský – člen Skupiny Mikuláša Galandu. Pod jeho vedením začal už od 13. rokov realizovať prvé sochy. Prvú samostatnú prezentáciu mal v Múzeu moderného umenia Danubiana v Bratislave (2003), vystavoval tiež v Trnave, Žiline, ale aj v Londýne, Pekingu, Šanghaji, Moskve, Paríži, Washingtone, Ríme, Ženeve... Dielo Ondreja 4. bolo vystavené na samostatnej výstave v Kysuckej galérii v roku 2010 a spoločne s Jaroslavom Veličkom vystavoval aj v roku 2015. Je laureátom prestížnej Ceny Gerarda H. Muelensteena (2005). V súčasnosti žije prevažne na Kysuciach.

Fotograf Jaroslav Velička sa narodil 29. októbra 1954 vo Vysokej nad Kysucou. Po ukončení štúdia na Gymnáziu v Turzovke navštevoval Pedagogickú fakultu v Trnave odbory slovenský jazyk a výtvarnú výchovu. Následne študoval psychopédiu na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Fotografovaniu sa venuje niekoľko desaťročí. Okrem živej prírody sa venuje aj dokumentárnej fotografii, leteckým fotografiám, portrétom aj reportážnej fotografii. Vydal množstvo monografií Kysúc. V roku 2010 získala jedna z nich ocenenie Najkrajšia kniha Slovenska. Jaroslav Velička vystavuje od roku 2006. Spoločne s Ondrejom 4. Zimkom vystavoval v Turzovke, v roku 2007 vystavoval vo Valašskom Meziříčí, v roku 2008 v Kysuckej galérii, poľskom meste Živec a tiež v Toruni. Vystavoval aj v Číne a Maďarsku.

 

Plagát:

Pozvánka: