Marek Kvetan

HOBBY

Tlačová správa k výstave

Organizátor: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Názov výstavy: Marek Kvetan, HOBBY

Miesto: Galéria Kolomana Sokola

Otvorenie výstavy: 12.12.2017, 16:30

Trvanie výstavy: trvanie výstavy od 12.12.2017 -  16.2.2018

Kurátor: Vladimír Beskid

       Slovenský multimediálny umelec Marek Kvetan (1976) je jednou z výrazných postáv mladej generácie slovenského umenia, ktorá nastúpila na scénu v 21. storočí a dnes už úspešne figuruje aj v širšom stredoeurópskom kontexte. Kvetan prináša post-konceptuálne postupy a preferuje kalkuláciu, racionálne myslenie a dvojité kódovanie. Svoje analytické spôsoby uvažovania premieta do rozličných médií  – v poslednom období sa však sústreďuje predovšetkým  na tvorbu jednotlivých objektov a digitálne printy.

        Výstava v Liptovskej galérii reflektuje práve tieto pozície a prináša predovšetkým priestorové práce z posledného obdobia autora (z rokov 2010-2016). Ide o vytvorenie série reverzných momentov a situácií –  hybridných objektov a inštalácií s istou dávkou nadsádzky, irónie a  absurdity. V tomto spôsobe uvažovania  Kvetan prináša rad „vykĺbených“ prostredí a drobných posunov, ktoré však znamenajú  výraznú zmenu obsahu a významu objektov. S istým nadhľadom sa zaoberá „zútulnením“ interiéru, domácim majstrovaním, meštiackou a pokleslou kultúrou našich obývačiek (napr. inštalácia dosiek a polystyrénov s vypáleným ornamentom (Hobby III, 2010); veža z naskladaných tanierov, či biblií (Big Plates, 2016; Who has Bigger, 2012); hrajúci a svetielkujúci orientálny koberec (Carpet II, 2015)). Ide o úsmevné, ale aj ostré, uštipačné hromadenie objektov a majetku s prekrývaním vysokých a nízkych materiálov a absurdné postavenie situácie „na hlavu“ ( séria luxusných lustrov, stojacich na podlahe (Žiara, 2014); vypelichaný muflón, visiaci dolu hlavou (Trofej, 2015 ); priemyselné stavbárske reflektory, ozdo-bené brúseným sklom (Spot Lights, 2008 - 9) a pod. Kvetan sa tak predstavuje ako vynaliezavý manipulátor  aj ako šikovný domáci „kutil“ v štýle urob si sám. Tieto „vypreparo-vané“ koncepty interiérových objektov a intervencií  prinášajú kondenzované výtvarné prostredia a  prezentujú malú vzorku  jeho súčasného „hobby“ uvažovania.

b.skid

 

Mgr. art. Marek Kvetan (nar. 1976 v Bratislave)  – popredný slovenský intermediálny umelec    a pedagóg. Štúdia: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (1995-2001) a Fakulta umení TU Brno (1999).  Žije a tvorí v Bratislave, kde aj pedagogicky pôsobí na VŠVU. Rezidenčné pobyty: 2007- FUTURA, Karlin Studios, Praha; 2000- The Headlends Center for the Arts in Sausalito, California, USA; Ceny: 2016 – Novum Foundation Bratislava; 2010 –  Henkel Art Award  (finalista), Viedeň; Souvereign European Art Prize (finalista), Barbican Centre, Londýn;  2008 – laureát Ceny NG 333, Národná galéria Praha; 2003- Grand prix – Trienále slovenskej súčasnej grafiky, ŠG Banská Bystrica. Zoznam výstav a viac info na www.kvetan.net

Plagát:

Pozvánka: