Jan & Sára Saudkovci

Tlačová správa k výstave

Organizátor: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Názov výstavy: Jan & Sára Saudkovci

Miesto: Galéria Kolomana Sokola

Otvorenie výstavy: 4.7.2017 o 16:30

Trvanie výstavy: trvanie výstavy od 4.7.2017-23.9.2017

Kurátor: Barbora Vyšňanová

        V priestore Galérie Kolomana Sokola vám predstavíme fotografickú tvorbu dvoch populárnych českých fotografov: Jana a Sáry Saudkovcov. Srdečne vás pozývame na výstavu, kde Jan a Sára Saudkovci poodhaľujú prostredníctvom fotografií svoje vnútorné svety. Na výstave je nainštalovaných viac ako osemdesiat výtvarne štylizovaných, inscenovaných, ale aj priamych snímok. Liptovskej galérii P. M. Bohúňa fotografie zapožičala Saudek Gallery Praha. Výstava je predajná.

         Jan Saudek (*1935) je český fotograf, ktorý sa etabloval na domácej, ale i zahraničnej výtvarnej scéne cez eroticky ladenú, inscenovanú fotografiu. Jeho tvorivý prístup je opakom priamej fotografie. Saudek nezobrazuje realitu všedných dní, ale realitu vlastných vnútorných pocitov, myšlienok a  predstáv. V jeho diele dominuje motív ženy a ženského tela, avšak kľúčovú úlohu zohráva vo fotografiách J. Saudka skúmanie, preverovanie vzťahu muža a ženy. Jan Saudek sa inšpiroval v počiatkoch svojej tvorby západnými kultúrami, najmä sexuálnou revolúciou 60. rokov, hnutím hippies a americkým pop-artom. Aranžované príbehy (ktorých predobrazy preberá z dejín – vplyv postmoderny) fotografuje klasickou fotografickou kamerou, analógovým fotoaparátom na čiernobiely film. Výsledné snímky často koloruje a tým ich „rozbujnenú“ a sexualitou nabitú energiu väčšmi umocňuje. Neraz je kvôli tomuto post produkčnému procesu kritizovaný a jeho diela označované za gýčové. Saudek konfrontáciu s termínom gýč neodmieta, otvorene o svojich obrazoch hovorí ako o „romantickom gýči“. Autorov štýl je veľmi osobitý, venuje sa najmä ateliérovej fotografii a typickým znakom jeho fotografií sa v roku 1972 stáva „Zeď“. Ošarpaná, vodou nasiaknutá a hnilobne sfarbená stena, ktorá vniesla do snímok J. Saudka starobylý nádych. Saudkova „Zeď“ je na snímkach dominujúca, je autorovou signatúrou v priereze celej jeho tvorby. Jan Saudek má za sebou vyše 400 samostatných výstav, jeho dielo je zastúpené v múzeách a galériách po celom svete. Českou filmovou spoločnosťou Febio bol vybraný na projekt GEN - 100 Čechů dneška. V roku 2006 dostal od ministra kultúry vyznamenanie Artis Bohemiae Amicis - cena za šírenie dobrého mena v zahraničí. Saudek bol ocenený taktiež najvyšším francúzskym štátnym ocenením – stal sa rytierom Rádu čestnej légie.

           Sára Saudková (*1967) je česká fotografka. Fotografii sa aktívne venuje od roku 1999. Štúdium fotografie absolvovala v ateliéri J. Saudka. Čiernobiele fotografie S. Saudkovej sú inscenovanými, ale aj dokumentárnymi obrazmi reálneho života autorky. Snímky zachytávajú osobitý pohľad ženy na ženské telo a materstvo - sú výletom S. Saudkovej do sveta detí. S. Saudková o svojej tvorbe hovorí: „Bolo obdobie, keď som častejšie fotografovala tehotenstvo, malé deti, predtým milencov, akty. Teraz sú obrázky viac erotické alebo, naopak, celkom iné, hravé, nevinné, nasnímané vo voľnej prírode. Posun možno vidím v tom, že na mojich snímkach je zreteľne vidieť, že ich fotí „ženská zo ženského pohľadu.“ Čiernobiele fotografie zachytené na klasický zvitkový film sú pre S. Saudkovú akýmsi denníkom, pomocou ktorého odkrýva „zápisky“ zo svojho súkromia. A to, čo sa nedozvieme z fotografií, „vyrozpráva“ nám v písanej forme prostredníctvom kníh, ktoré produkuje.  

                                                                                            Mgr. Barbora Vyšňanová

                                                                                            Správca Galérie Kolomana Sokola/ kurátor

Plagát:

Pozvánka: