Tlačová správa k výstave

 Slavomír Bachorík, Pavol Stručka, Jozef Srna ml. 

Organizátori: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Názov výstavy: Slavomír Bachorík, Pavol Stručka, Jozef Srna ml.

Miesto: Veľká výstavná sieň, Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

Trvanie výstavy: otvorenie vernisážou od 12.3.2015 o 16.00 do 16.5.2015

Kurátorka: Mgr. Veronika Repová

 

Výstava pomenovaná rovnomenne ako vystavujúci autori: Slavomír Bachorík, Pavol Stručka, Jozef Srna ml. pod sebou skrýva rôzne maliarske prístupy súčasnej maľby. Zatiaľ čo u Jozefa Srnu ml. sú jednou z dominánt jeho tvorby takzvané javiskové témy, v ktorých sa odohrávajú drámy každodenného sveta, v tvorbe Pavla Stručku sú to akoby statické, nemenné odkazy pretransformované a podané pozorovateľovi formou ľudského tela. Slavomír Bachorík vedie v médiu maľby tiché rozhovory o biblických námetoch. Tvorba týchto troch autorov zobrazuje piliere ľudskej existencie ako je spiritualita, telesnosť a spoločnosť.

Slavomír Bachorík (1968, Viedeň)

Vyštudoval Školu úžitkového výtvarníctva, umelecké spracovanie keramiky a porcelánu. (Michal Zdravecký, Gabriela Luptáková). V rokoch 1989 – 1995 VŠVU na Katedre úžitkového umenia, dizajn skla, kov a šperk (Juraj Gavula, Anton Cepka). V svojej tvorbe kombinuje viacero materiálov a techník. Pracuje so sklom, kde využíva rôzne materiálové postupy aj v kombinácii s kovom. Venuje sa i maľbe, kde vyhľadáva sakrálne, biblické námety (Cesta do chrámu, 2012, Jakubov rebrík, 2011, Tri nebá, 2011). Pôsobí ako pedagóg umeleckých predmetov na strednej umeleckej škole v Bratislave.

Pavol Stručka (1979, Partizánske)

Štúdium absolvoval na Strednej priemyselnej škole v  Partizánskom (1995-1999). Študoval na VŠVU v Bratislave, ateliér maľby a iných médií u prof. J. Bergera  (1999-2005). Venuje sa figurálnej maľbe, ale medzi jeho námetmi môžeme zaznamenať aj motív krajiny.  Krajiny do ktorých nás uvádza sú svojou náladou pokojné miesta, akoby bez časového horizontu. Jednou z najhlavnejších tém jeho tvorby je figurálna kompozícia, maľba ľudského tela, ktorá má existenčne ladený podtón. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg umeleckých predmetov na strednej umeleckej škole v Hodoníne.

Jozef Srna ml. (1981, Bratislava)

Študoval na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave (1994-1998) – Reštaurovanie a konzervovanie drevených pamiatok (prof. Michal Staudt), v rokoch 1998-2004 na VŠVU v Bratislave v otvorenom ateliéri prof. Rudolfa Sikoru. V období rokov 2000-2001 na Akademii výtvarných umění v Prahe v Malířskej škole doc. Antonína Střížka. Venuje sa monumentálnej maľbe. Témy s ktorými pracuje sú zväčša sociálneho charakteru, kde nám predstavuje svoj neraz kritický pohľad napríklad demonštrácie (Vyhrotená situácia, 2008-14), taktiež sa nevyhýba bytostným otázkam (Heroín, 2005). V súčasnosti pôsobí v slobodnom povolaní.

 

Srdečne vás pozývame na návštevu výstavy

Mgr. Veronika Repová (kurátorka výstavy) 

v Liptovskom Mikuláši 4.3.2015