Tlačová správa k podujatiu a výstave

Craig Goodworth

– inštalácia skulptúr na námestí pred galériou

 Organizátori: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Názov výstavy: Craig Goodworth – inštalácia skulptúr na námestí pred galériou

Miesto: Námestie Žiadostí slovenského národa pred Liptovskou galériou P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

Trvanie výstavy: otvorenie vernisážou 28.3.2015 o 14.00, beseda s autorom o 15.00 sprístupnené do 6.4.2015

Craig Goodworth je americký výtvarník so štipkou slovenskej krvi. Craigovi predkovia pochádzajú z Liptova. Žije v USA v Oregone. Na Slovensku sa ocitol vďaka Fulbright grantu. Pred Liptovskou galériou P. M. Bohúňa predstaví vcelku ojedinelú inštaláciu na námestí Žiadostí slovenského národa.

Inštalácia skulptúr na námestí pred galériou, ktorá tvorí jednotný celok je vytvorená z jednotlivých drevených segmentov. Všetky skulptúry uložené na ploche námestia sú temer identické. Tvoria ich masívy drevnej guľatiny, do ktorej je vyhĺbená dutina. Tento prázdny priestor je alúziou na krmelec, ktorý v lese slúži divej zvery ako miesto, kde sa stretáva a nachádza poživeň potrebnú pre telo. Craig reflektuje týmto spôsobom svoju ideu.  Nie náhodou si na realizáciu svojho projektu zvolil práve námestie pred galériou, ktorá veľmi blízko susedí s evanjelickou farou a kostolom. Snaží sa o komunikáciu medzi sakrálnym a svetským. Polarizuje tieto dve zložky, a zároveň ich vizuálne prepája. Tak, ako sa divá zver stretáva v jednom bode – pri krmelci, tak sa ľudia schádzajú v kostole, alebo v galérii a hľadajú zas iný druh duchovnej poživne. Cieľom tejto inštalácie je priniesť návštevníkom svoj autentický pohľad na súhru umenia a života, ktoré medzi sebou súvisia. Zároveň pozorovať reakciu návštevníkov, ktorí prídu s inštaláciou počas určeného obdobia do kontaktu.

Nosnými prvkami v tvorbe Craiga Goodwortha sú interdisciplinárne presahy. Tvorí pomocou rôznych médií – kresby, objektu, videa, inštalácie. Myšlienky jeho konceptov sa preplietajú s teológiou a poetikou. Materiály, ktoré používa sú zväčša naturálneho charakteru. Pracuje s telesnou schránkou zvierat, s včelím voskom, drevom, koreňmi stromov, povrazmi a inými materiálmi.

Absolvované štúdium:

Magister výtvarného umenia: Azusa Pacific University, 2010 
Diplomová práca: “Sacred Offence: Offerings” 
Master of Liberal Studies in Sustainable Communities, Northern Arizona University, 2008 
Diplomová práca: “Sacred Offence: Studies in Art, Aesthetics, and Spirituality” 
Bakalár výtvarného umenia: Magna Cum Laude, Maryland Institute College of Art, 2002

 Zrealizované Inštalácie: Saturday 2010, Jelen and other drawings 2011, Ritual in the Dark, 2012, St. Paul project, 2012, Phoenix project, 2012, Včela, 2013, Caldera open air project, 2013

Viac informácií o autorovi: http://craiggoodworthart.squarespace.com/

Srdečne Vás pozývame na podujatie a výstavu.

Mgr. Veronika Repová (kurátorka Liptovskej galérie P. M. Bohúňa)

v Liptovskom Mikuláši 18.3.2015