Tlačová správa k výstave

Boli časy, boli, ale sa minuli

Organizátori: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Názov výstavy: Boli časy, boli, ale sa minuli

Miesto: Malá výstavná sieň, Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

Trvanie výstavy: sprístupnená od 4.5.2015 – do 26.6.2015

Kurátorka: Mgr. Veronika Repová

Výstava – „Boli časy, boli, ale sa minuli“ ponúka svojím návštevníkom pohľad na diela niekoľkých výtvarných umelcov 19. storočia. Tých, ktorí pôsobili na území terajšieho Slovenska, ale aj mnohých zahraničných autorov. Usporiadaná je v rámci roka Ľudovíta Štúra. Výstava je určená hlavne študentom základných a stredných škôl. Jej cieľom je okrem predstavenia diel výtvarníkov 19. storočia aj interaktívny priamy zásah návštevníka do výstavného priestoru. Návštevníci majú vyhradenú jednu stenu (Stena fantázie) na to aby mohli nakresliť napríklad svoj pocit z úryvkov básní štúrovcov. Na výstave sú zastúpené kresby, maľby a grafiky z daného obdobia. Zaujímavou udalosťou bude sprievodná akcia - divadelné predstavenie AdeLÁsky alebo Jar Adely Ostrolúckej odohrané 14.5.2015 o 10.00 hod. a 16.00 hod. na Námestí Žiadostí slovenského národa alebo v prípade nepriaznivého počasia vo Veľkej výstavnej sieni v galérii.

Tento rok uplynulo 200 rokov od narodenia Ľudovíta Štúra (1815 – 1856). Množstvo kultúrnych podujatí sa preto počas tohto kalendárneho roka nesie v duchu tejto osobnosti. Boli časy, boli, ale sa minuli je názvom slovenskej piesne, ktorá sa objavuje v cykle básní Ľudovíta Štúra pod názvom  – Dumky večerní (Dumky večerné). Názov sa snaží evokovať obdobie 19.storočia, kedy tento známy literát žil a pôsobil. Nielen názov výstavy ale i samotné diela v zastúpení rôznych žánrov (portrét, zátišie, krajinomaľba, štúdia) sú snahou o priblíženie spomínaného obdobia.  Datovanie diel sa pohybuje v rozpätí rokov 1800 až po rok 1900.

Vystavujúci autori: Vojtech Klimkovič, Ignác Klimkovič, František Klimkovič, Jozef Božetech Klemens, Peter Michal Bohúň, Eduard Ballo, Pierre – Auguste Renoir, Anna Zmeškalová, František Belopotocký, A. Verutti, Ján Pálka, Georg Döbler, Bohuslav Dvořák, J. Lenger, Aurel Ballo, Kornel Bohúň, Charles J. Palmié, A. Wolf, Jozef Bohúň, R. Tinelli.

Srdečne vás pozývame na výstavu.

 Mgr. Veronika Repová (kurátorka výstavy)

                                                                                                                                                      v Liptovskom Mikuláši 29.4.2015