Akadémia šperku

Tlačová správa

Organizátor: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Názov výstavy: Akadémia šperku

Miesto: Centrum Kolomana Sokola

Trvanie výstavy: otvorenie vernisážou o 16.00 hod. 27.9.2016, trvanie výstavy od 27.9. – 7.1.2017

Kurátor: Mgr. Barbora Vyšňanová

 

V Centre Kolomana Sokola Vám v rozmedzí 27.9. – 7.1.2017 predstavíme tvorbu a aktivity Akadémie šperku, ktorá bola v roku 2004 založená na pôde Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. S ideou a aj s realizáciou založiť Akadémiu šperku prišla významná slovenská šperkárka, predstaviteľka mladej vlny súčasných šperkárov - Mgr. Art. Hany Kašičková. Na výstave budete mať možnosť vidieť šperky od lektorov akadémie (sú to poväčšine absolventi VŠVU v Bratislave, absolventi ateliéru S+M+L_XL- Kov a šperk), šperky od „žiakov“- frekventantov, ktorí kurzy navštevujú a súčasťou výstavy bude aj fotodokumentácia z kurzov. 

Hany Kašičková vyštudovala ateliér S+M+L_XL- Kov a šperk na Vysokej škole výtvarných umení v BA. Vo svojej voľnej tvorbe sa venuje najmä tvorbe autorského šperku, pričom doménou sa jej stala tvorba svadobných šperkov, šperkov s naratívnou pointou a často aj humorným podtextom (šperk ako nositeľ textovej, či obrazovej informácie). Do ateliéru Kov a šperk prestúpila H. Kašičková v treťom ročníku z ateliéru textilného dizajnu. Nemala žiadne skúsenosti so zlatníckymi technikami, sama autorka o tejto skúsenosti hovorí slovami: „Do zlatníčiny som sa skutočne zaľúbila. Až keď som si vyrobila svoj prvý strieborný prsteň, vtedy som si povedala, že je to také úžasné „ŽE SI TO MUSÍ VYSKÚŠAŤ KAŽDÝ“. Toto bol zlomový moment, v ktorom sa zrodila myšlienka, založiť Akadémiu šperku. Hany Kašičkovú podporil v začiatkoch jej ambícií aj vedúci ateliéru Kov a šperk- profesor Karol Weisslechner, ktorý jej umožnil prenajať si počas leta na účely šperkárskych kurzov školský ateliér na VŠVU. V letných mesiacoch tohto roka Akadémia šperku úspešne absolvovala svoj trinásty ročník. Pri tejto príležitosti sme sa spolu s Hany Kašičkovou rozhodli vytvoriť v Centre Kolomana Sokola expozíciu šperkov od lektorov Akadémie šperku, ale aj výber diel od „absolventov“ letnej akadémie šperku. Konfrontujeme, uvedieme do vzájomného vzťahu práce učiteľa a žiaka a uvidíme či budú badateľné možné tvarové a myšlienkové paralely v ich tvorbe. 

Akadémia šperku si od počiatku svojej existencie kladie za cieľ, oboznámiť širokú verejnosť s médiom šperku, so základnými zlatníckymi technikami a s „magickou“ prácou umeleckého šperkára. Hany Kašičková spolu s kolektívom lektorov, odkrýva v ľuďoch ich skrytú kreativitu. Edukácia sa im stáva prostredníkom k tomu, aby sa umelecký šperk a jeho originálna hodnota dostala do povedomia širokej verejnosti.

 

Zoznam lektorov Akadémie šperku:

Mgr. art Hany Kašičková, Mgr. art Alena Bušfy Timkovičová, Mgr. art Lucia Bartková

Mgr. art Andrea Ďurianová, Mgr. art Mária Hriešik Nepšinská, Ing. Slavomíra Habardová

Mgr. art Kristína Španihelová, Mgr. art Pavol Prekop, Bc. Ružena Ovčiariková, Mgr. Mia Čopíková a Daniela Kopčová.