Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja informuje o výberovom konaní na pozíciu

Galerijný pedagóg 

Náplň práce:

 • Zostavuje edukačné programy pre všetky typy a stupne škôl
 • Aktívne propaguje kultúrno – vzdelávaciu činnosť
 • Spolupracuje so školami a zabezpečuje vyučovacie hodiny v galérii, organizuje tvorivé dielne, besedy, prednášky a lektoráty
 • Podieľa sa na dramaturgii a zabezpečovaní kultúrnych podujatí
 • Je odborným lektorom k výstavám a expozíciám. Pri príprave lektorátov, prednášok, vzdelávacích projektov a iných programov spolupracuje s kurátormi, externým odborným a umeleckým prostredím
 • Vyhľadáva a zabezpečuje mimorozpočtové zdroje financovania svojej činnosti

Ponúkaný plat:

 • podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Základná hrubá mzda 729,- €

Požiadavky na uchádzačov a vzdelanie:

 • pedagogické so zameraním na výtvarné umenie

Ostatné predpoklady:

 • zodpovednosť
 • samostatnosť
 • kreatívnosť
 • schopnosť tímovej práce
 • bezúhonnosť
 • lojálnosť

Pracovný pomer:

 • na dobu určitú (zastupovanie počas MD), plný pracovný úväzok s predpokladaným nástupom od 7.11.2019

Predloženie dokladov:

 • žiadosť o zamestnanie
 • štruktúrovaný životopis
 • doklad o vzdelaní
 • doklad o doterajšej praxi (ak už nejaká bola)
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

V prípade záujmu, prosíme zaslať požadované doklady na adresu: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Tranovského 3, 031 01 Liptovský Mikuláš alebo e-mailom na lgpmb-ekonomicke@vuczilina.sk v termíne do 31.8.2019.

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na osobný pohovor v septembri 2019.

 

                                                                                                                                                            Mgr. Richard Gregor

                                                                                                                                                                        riaditeľ

 

V Liptovskom Mikuláši, 13.8.2019