Propagácia

Magazín o domácom cestovnom ruchu.

23.-24.-25. september 2016

Noc múzeí a galérií 8. minúta

Vernisáž výstavy L´amour I. a Temnosvit, 13.4.2016:  9:57 min.

Rekonštrukcia, 60. výročie, 26.1.2016

Rekonštrukcia Veľkej výstavnej siene v roku 2015, 19.1.2016

Výstava ŠUV Ružomberok v Centre Kolomana Sokola, 27.1.2016

Televízia LIPTOV

Správy 20.1.2016

You Tube kanál ŽSK, 20.1.2016

RTVS - STV 2 - Správy z regiónov 19.1.2016, časť o galérii o 11:55 min.

You Tube kanál ŽSK, 30.11.2015