Sprievodné podujatia - OKTÓBER

6. október 2020/ 16:30 hod./ vernisáž výstavy Ľudmila Machová, Antinomický vzťah / ONLINE podujatie

Pozývame Vás na vernisáž výstavy autorky Ľudmily Machovej - Antinomický vzťah, ktorá bude prebiehať ONLINE v utorok 6.10.2020 od 16:30 hod. v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Najnovší výstavný projekt maliarky Ľudmily Machovej nazvaný Antinomický vzťah sa opiera o témy, ktoré autorka vo svojej tvorbe cyklicky spracováva dlhšie obdobie. Jej záujem sa neustále obtáča okolo hľadania odpovedí na otázky týkajúce sa hraníc osobného a verejného priestoru, ambivalentného vzťahu človeka k prírode, väzieb medzi subjektom a objektom, deštrukcie a vzniku artificiálnych podôb krajiny. Kurátorka výstavy: Marianna Brinzová

13. október 2020/ 16:30 hod./ vernisáž výstavy Matúš Maťátko, Biela-modrá-červená Epopej / ONLINE podujatie

Biela-modrá-červená Epopej je dlhodobým výstavným projektom  Matúša Maťátka, ktorého zámerom je obrazom a slovom komentovať ikonické udalosti z moderných slovenských dejín. Je obrazovým komentárom k príbehom dejín, ktoré sa vpísali do osudov ľudí obývajúcich karpatskú kotlinu, jedného z „najpohyblivejších“ miest Strednej Európy. Výberovo reaguje na udalosti od revolučného roku 1848, zániku Rakúsko-Uhorskej monarchie, Prvej svetovej vojny,  k vzniku a rozpadu Československej republiky, od Slovenského národného povstania, Februáru 1948, k Pražskej jari 1968 a Nežnej revolúcii, až k samostatnej Slovenskej republike. Kurátorka výstavy: Beata Jablonská