Archív výstav 2016

Rok 

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa vznikla v roku 1955 ako tretia najstaršia galéria na Slovensku. Jej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj. Galéria spravuje vyše 5200 výtvarných diel, ktoré ochraňuje v depozitároch a vystavuje vo svojich expozíciách, medzi ktoré patrí samotná Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, Centrum Kolomana Sokola a Dom Jana Hálu.

Výstavné siene Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa 

MENO AUTORA

NÁZOV VÝSTAVY

 výstavná sieň   - 

Kurátor: 

MENO AUTORA

NÁZOV VÝSTAVY

 výstavná sieň   - 

Kurátor: 

MENO AUTORA

NÁZOV VÝSTAVY

 výstavná sieň   - 

Kurátor: 

MENO AUTORA

NÁZOV VÝSTAVY

 výstavná sieň   - 

Kurátor: 

MENO AUTORA

NÁZOV VÝSTAVY

 výstavná sieň   - 

Kurátor: 

MENO AUTORA

NÁZOV VÝSTAVY

 výstavná sieň   - 

Kurátor: 

MENO AUTORA

NÁZOV VÝSTAVY

 výstavná sieň   - 

Kurátor: 

MENO AUTORA

NÁZOV VÝSTAVY

 výstavná sieň   - 

Kurátor: 

MENO AUTORA

NÁZOV VÝSTAVY

 výstavná sieň   - 

Kurátor: 

Centrum Kolomana Sokola

MENO AUTORA

NÁZOV VÝSTAVY

 výstavná sieň   - 

Kurátor: 

MENO AUTORA

NÁZOV VÝSTAVY

 výstavná sieň   - 

Kurátor: 

MENO AUTORA

NÁZOV VÝSTAVY

 výstavná sieň   - 

Kurátor: 

MENO AUTORA

NÁZOV VÝSTAVY

 výstavná sieň   - 

Kurátor: 

MENO AUTORA

NÁZOV VÝSTAVY

 výstavná sieň   - 

Kurátor: 

MENO AUTORA

NÁZOV VÝSTAVY

 výstavná sieň   - 

Kurátor: 

Dom Jana Hálu vo Važci

MENO AUTORA

NÁZOV VÝSTAVY

 výstavná sieň   - 

Kurátor: 

MENO AUTORA

NÁZOV VÝSTAVY

 výstavná sieň   - 

Kurátor: 

MENO AUTORA

NÁZOV VÝSTAVY

 výstavná sieň   - 

Kurátor: