ZOZNAM ZBIERKOVÝCH PREDMETOV

Medzi základné odborné činnosti galérie patrí získavanie predmetov kultúrnej hodnoty ako zbierkových predmetov. Galéria ich má za úlohu odborne spravovať, vedecky skúmať a prezentovať. Uverejnený zoznam diel zbierkového fondu LGPMB je zoradený podľa jednotlivých médií a inventárneho čísla diela.

Zoznam zbierkových predmetov je uverejnený na Webe umenia. Web umenia je on-line katalóg výtvarných diel zo zbierok slovenských galérií evidovaných v Centrálnej evidencii diel výtvarného umenia.Nájdete tu základné informácie o dielach a ich autoroch, ale aj pôvodné články, videá a kolekcie.