JAKUB TRAJTER: TEMNOSVIT

Tlačová správa

Dňa 12. 4. 2016 Vám v priestore Veľkej výstavnej siene v LGPMB predstavíme tvorbu sochára Mgr. art. Jakuba Trajtera. Jakub Trajter – laureát Ceny Martina Benku za rok 2014 vo svojich dielach preniká pod povrchy materiálov, rešpektuje a rozvíja tradíciu starých technologických postupov (odlievanie, sekanie...), no zároveň experimentuje aj s netradičnými materiálmi a technikami (Jakub Trajter bol prvý, ktorý na Slovensku aplikoval do média sochy techniku 3D tlače).

Na výstave „Temnosvit“ Vám predstavíme autorovu tvorbu z časového rozmedzia rokov 2009 – 2016. Rozmanitosť tvorby J. Trajtera spočíva v tom, že pre každý tematický okruh - cyklus sa pokúša vytvoriť osobitný spôsob sochárskeho vyjadrenia. Štýlovo sa nevymedzuje, jeho tvorivé počínanie môžeme vnímať ako jeden nekonečný experiment, v ktorom vedie autor s materiálom dialóg a samotný proces tvorby je rovnako dôležitý, ako výsledné dielo. Zúčastnil sa viacerých kolektívnych výstav a sochárskych prezentácií, v roku 2015 pripravil sochárske objekty pre Slovenský pavilón EXPO v Miláne.

Mgr. art. Jakub Trajter paralelne popri štúdiu na strednej škole (ŠUV v BA – odbor kameňosochárstvo) navštevoval aj ateliér Andreja Rudavského. V tvorbe oboch autorov nájdeme jeden spoločný moment, okamih v ktorom sa ideovo stretávajú. Obaja autori sú novátorskí, v tvorbe A. Rudavského sa prvý raz objavuje technika zvárania (60. roky), o pár desaťročí neskôr je J. Trajter taktiež pokrokový, sochársku tvorbu obohacuje o techniku 3D tlače (v diele Inkubácia a Tsunami).

V rozmedzí rokov 2002 – 2008 študoval J. Trajter na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v ateliéry prof. Juraja Meliša. Počas odbornej prípravy na VŠVU si J. Trajter, ako poslucháč ateliéru „Socha, objekt, inštalácia“ prehĺbil svoje technické zdatnosti v práci s tradičnými sochárskymi materiálmi (modelovanie, odlievanie do bronzu, zváranie), popritom sa oboznámil s novými médiami, inštaláciou a videom.

Video s procesu tvorby 3D tlače sme zakomponovali aj do výstavy Temnosvit. Nielen vo videu, ale aj v kombinovaných maľbách sústreďuje autor svoju pozornosť na virtuálny svet plný ilúzií, pracuje s chladnou estetikou bližšie neurčeného futuristického obydlia, v ktorom absentuje ľudský element. J. Trajter siaha po hĺbkovej psychológii, tvorí nové štruktúry. Vo fyzikálnom svete sme merateľne sami sebou, vo virtuálnom svete nie je svet obmedzovaný urbanizmom podzemných ciest – vznášame sa vo svete nových krás, ale aj nových úzkostí.

Mgr. Barbora Vyšňanová