KALIGRAFIA = KRASOPIS

Organizátor: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Názov výstavy: Kaligrafia = krasopis

Miesto: Galéria Kolomana Sokola

Otvorenie výstavy: 10.3.2020 o 16:30 hod.  vernisáž sa neuskutočnila (nariadenie ŽSK o zrušení hromadných podujatí z dôvodu potenciálnej nákazy COVID-19)

Trvanie výstavy: 11.3. - 6.6.2020  výstava je predĺžená do 15.9.2020

Scenár a dramaturgia výstavy: Ingrid Abrahamfyová

Výtvarno-priestorové riešenie výstavy: Roman Bezák

Spolupráca: Bibiana, Medzinárodný dom umenia pre deti

Liptovská galéria P. M. Bohúňa v spolupráci s Bibianou, Medzinárodným domom umenia pre deti pripravila interaktívnu výstavu s názvom Kaligrafia = krasopis v priestoroch Galérie Kolomana Sokola v Liptovskom Mikuláši. Výstava predstavuje písmo tak, ako vznikalo počas stáročí v rôznych častiach sveta. Názov kaligrafia je odvodený z gréckych slov kalfos = krásagrafos = písanie. Je teda o umení krásneho písania, teda o krasopise.

Kaligrafia je zaujímavá z viacerých dôvodov. Zahŕňa funkčné nápisy, ručne písané listy, ale tiež výtvarné diela, teda ručne písané listiny, pri ktorých vytvorenie znaku má prednosť pred čitateľnosťou textu. Tradičnú kaligrafiu odborníci delia na európsku tzv. románsku, používajúcu zrezané pero - od husieho po kovové a východnú - čínsku, japonskú a arabskú, ktorá bola a je aj v súčasnosti, písaná štetcom. Po vzniku kníhtlače sa kaligrafia presunula od oblasti kancelárskej, listinnej a umeleckej, a dnes sa kurzy kaligrafie objavujú v ponukách odborníkov venujúcim sa tvorbe písma i v centrách voľného času, kde sa deti i dospelí venujú krasopisu. Kaligrafia predstavuje originálny spôsob relaxu a možnosť, ako získať úhľadný krasopis.

Výstava v Galérii Kolomana Sokola je rozdelená do štyroch miestností. Prvou je miestnosť s informáciami o písme, jeho histórii a podobách tak, ako sa v priebehu času vyvíjalo. Nachádzajú sa tu základné informácie o písme a tiež interakcie, prostredníctvom ktorých sa aj tí, ktorí ešte nevedia čítať, zoznámia s písmom v jeho rôznorodých podobách. Súčasťou je aj priestor na kaligrafické tvorivé dielne.

V ďalšej miestnosti sa návštevníci ocitnú v „krajine pisárov“ - navštívia stredoveký kláštor, kde starí mnísi prepisovali texty, púštny stan arabského šejka i pagodu čínskeho pisára. Vyskúšajú si vyskladať oznam z hieroglyfov i napísať list barokovým písmom. V tretej miestnosti deti objavia čarovný svet Maľovanej abecedy od Jána Smreka, ktorý nanovo stvárnila ilustrátorka Alena Wagnerová. V poslednej miestnosti za písmenkovým tunelom čaká návštevníkov svetelné prekvapenie, kde môžu z tieňohry prečítať známe verše.

Výstava je určená najmä deťom v predškolskom veku a žiakom základných škôl, ale určite si nájde aj mladších ale i starších priaznivcov. Lektorky prispôsobia sprievod výstavou veku návštevníkov. Výstava v priestoroch Galérie Kolomana Sokola potrvá do 15.9.2020.

Pozvánka:

Plagát: