Martin Benka
človek a krajina

Tlačová správa k výstave

Organizátor: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Názov výstavy: Martin Benka- človeka  a krajina

Miesto: LGPMB Veľká výstavná sieň

Otvorenie výstavy: 17.10.2017 o 16:30

Trvanie výstavy: trvanie výstavy od 17.10.2017-6.1.2018

Kurátor: Monika Váleková

Martin Benka (1888 Kostolište – 1971 Malacky) patrí k najznámejším i najvýznamnejším slovenským maliarom. Do pamäti národa sa hlboko zapísal pôsobivosťou a výrazovou silou obrazov. Ako prvý maliar, hoci vychádzal z videnej reality, začal stvárňovať Slovensko tak, ako dovtedy nikto pred ním – usiloval sa preniknúť pod povrch a zachytiť jeho najcharakteristickejšie črty, vnútornú podstatu či vyjadriť jeho dušu. Benka veľa cestoval a inšpirácie pre svoju tvorbu čerpal viacerých regiónov Slovenska. Však najbližším mu bol Liptov. Ako umelec zaznamenal vo svojich pamätiach, jeho príroda mu poskytovala najviac inšpirácií.

Umelcove diela sa na krátky čas opäť vrátia na Liptov. V Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v utorok 17. 10. 2017 o 16.30 hod. bude slávnostne otvorená výstava Martin Benka – človeka a krajina. Spolu s galériou ju pripravilo Slovenské národné múzeum – Múzeum Martina Benku v Martine, odkiaľ pochádza väčšina prezentovaných diel. Tie dopĺňajú obrazy zo zbierok Liptovskej galérie P. M. Bohúňa. Návštevníci výstavy uvidia viac ako 130 diel, ktoré naznačujú prierez celou tvorbou umelca. Známejšie maliarove obrazy, v ktorých monumentalizoval slovenskú krajinu a heroizoval dedinských ľudí, doplnia verejnosti menej známe diela. Najmä doteraz zriedkavejšie prezentované známe štúdie komorných rozmerov, ktoré Benka tvoril, keď cestoval po Slovensku. Výber diel tematicky odráža najmä umelcov vzťah k Liptovu. Okrem olejomalieb budú vystavené tiež kresby a úžitková tvorba. Napríklad návrhy na dizajn kníh, knižné ilustrácie, návrhy na známky a leptané sklá pre Kolonádový most v Piešťanoch, v ktorých sa premietli aj liptovské námety. Nielen v maliarskej, ale aj v dizajnérskej tvorbe, Benkovi patrí prívlastok prvého tvorcu slovenského národného mýtu.

Vernisáž výstavy je spojená s prezentáciou knihy o Martinovi Benkovi. Výber z Benkovej tvorby si budú môcť priaznivci jeho umenia pozrieť v priestoroch Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši od 17. 10. 2017 do 7. 1. 2018.

 

Monika Váleková, kurátorka výstavy

Slovenské národné múzeum – Múzeum Martina Benku v Martine

Plagát:

Pozvánka: