Jarný salón

Tlačová správa k výstave

Organizátor: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Názov výstavy: Jarný salón

Miesto: Centrum Kolomana Sokola

Trvanie výstavy: otvorenie vernisážou o 14.00 hod. 4.3.2017, trvanie výstavy od 4.3.2017 – 15.4.2017.