Erik Binder - Drak sa vracia

Tlačová správa k výstave

Organizátor: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Názov výstavy: Erik Binder, Drak sa vracia

Miesto: Liptovská galéria P.M. Bohúňa- veľká výstavná sieň.

Trvanie výstavy: otvorenie vernisážou o 16.00 hod. 18.4.2017, trvanie výstavy od 18.4.2017-1.7.2017

Kurátor: Vladimír Beskid

                Aktuálna výstava Erika Bindera (1974) v Liptovskej galérii pod názvom Drak sa vracia predstavuje autorov profil - retrospektívny zostrih celej škály jeho mnohovrstevnej a pestrej tvorby. Zároveň prináša aj autorov retrospektívny návrat, ktorý literárne odkazuje k regiónu Liptova, predovšetkým k obci Hybe, kde autor vyrastal. Teda  zahŕňa do hry aj svojich príbuzných, rovesníkov, priateľov aj učiteľov.

Pre autora je charakteristické vytváranie osobitých obrazov a situácií, ktoré  nepostrádajú vtip, hravosť, nadsázku či slobodnú hru a imagináciu. S výtvarnými médiami narába ako skúsený DJ,  v jeho setoch sa stretávajú zmixované prvky a prístupy.  Tento experi-mentálny a nelineárny spôsob myslenia sa premieta do drobných príbehov, ironických komentárov či priamych intervencií. Binder tak prináša vlastný nekonvenčný svet  dada-poézie a „pakonceptuálneho“ popartu - a núti diváka nájsť vlastný pakľúč na jeho vnímanie a interpretáciu.

           Na scéne sa objavujú malé nálepky, digitálne printy a následne „Kunst-fu“ nástenky, v ktorých pribúdajú kresbičky, komentáre, zápisky aj odkazy pre diváka. Binder pracuje aj s fotografiou v podobe manipulovaných mravcov, čo oblizujú medové YES. Vznikajú odrazové svetlá aut v podobe nočných motýľov a vtákov, či povýšenie hrdzavejúcej starej škodovky do podoby limuzíny s reklamným heslom: More luxus. V oblasti  „freestylovej“ maľby  Erik Binder vnáša čarovné obrazy dneška - street artové sprejové maľby, kde sa striedajú tváre a tváričky s roztečenými volskými očami, ulice plné autíčok, používanie značiek a šablón (Maľba po maľbe), reflektovanie národných a umeleckých pozícií (Woodoo Čičmany; Mamalevič), či  zasahovanie do cudzích tuctových krajinomalieb.

Toto „ohýbanie reality“ nájdeme aj v tvorbe drobných objektov, či inštalácií. Či sú to už figúrky a objekty z tenkého drôtu, zavesené na šnúre; zmixované prostredia plotov a pneumatík (Pneumatrix), vianočné svetielka v objatí s ostnatým drôtom, alebo samopaly z potravinových surovín, čo strieľajú kockovým cukrom (Kebab Stand Up Fighting For Your Rice). Zúročením autorovej obľuby chaotického poriadku vecí je veľkorysá Elektroinštalácia  - spleť káblov a predlžovačiek s roztancovanými koncovkami.  Vo svete na jeden dotyk Binder vytvára malé objekty, mikropríbehy a  vizuálne vita-míny, kde bežné veci a vecičky tohto sveta recykluje do nových pirátskych snímok.

Výstava Erika Bindera ukazuje  jeho prejdenú cestu za posledné dve desaťročia, uchvacuje svojou bez-prostrednou hrou i  ostrovtipom a výrazne tak okysličuje naše domáce výtvarné prostredie.         

Mgr. Art. Erik Binder, ArtD. narodený: 1974 v  Hnúšti –Likieri. Absolvent VŠVU v Bratislave (1999), stáž na AVI Praha (1997-98). 2003 – spolu so skupinou Kamera skura účasť na bienále Benátky v česko-slovenskom pavilóne. Finalista Ceny Oskara Čepana (2002, 2007). Rezidencie: Kulturkontakt Wien (A); Cité des Artes Paríž (F); Progr Bern (CH); Museums Quartier Wien (A). Pedagogicky pôsobil na Fakulte umení TU v Košiciach a VŠVU v Bratislave. Žije a pracuje v Bratislave.

Z výstav po roku 2010 (výber): 2016 – Pneumatrix (spolu s Z. Zupkovou), MVL Košice; 2014- Same same but different, SOGA Bratislava; 2013 - Pricelless menu, UK Parobrod Galeria Belehrad; 2012 - Slovak Goodies, Overtoom 301, AWA, Amsterdam; 2011 – Binderfresh  (s Viktorom Frešom), Dom umenia Bratislava; Názov bude na dverách, Galéria Alfa KulturPark, Košice; Sunny side up!, Gallery meulensteen, New York; Z kolektívnych výstav: 2016 - Expedition 8+, Fabrica de Arte Cubano Havana; 2015 – Moskovské bienále, Moskva; 2014 - Museum d'Arte Moderne Saint Etienne; Zostane to v rodine, GHMB Bratislava; 2013- TRIKO- trienále súčasného umenia, Kunsthalle Košice; Zero years, Freies Museum Berlin; 2011 - New York, Rio, Tokio, Inda gallery Budapešť; ObraSKov, Wannieck gallery Brno; Nulté roky, Dom umenia Bratislava, PGU Žilina; 2010 - BildTexte - TextBilde, Galerie Ernst Hilger Wien; Formáty transformacie, Dom umenia Brno; MUSA Wien; Maľba po maľbe, SNG Bratislava a iné.