Tlačová správa k výstavám

Prelúdium Jána Hálu

Výber z tvorby Jána Hálu zo zbierok LGPMB v Liptovskom Mikuláši

a

Gabriel Kurák – maliar hlinou

Organizátori: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Názov výstav: Prelúdium Jána Hálu, Gabriel Kurák – maliar hlinou

Miesto: Dom Jána Hálu, Važec

Trvanie výstavy: otvorenie vernisážou o 13.00 od 24.5.2015 sprístupnené do 29.7.2015

Vo Važci bude počas osláv Otvárania studničiek sprístupnená tvorba výtvarného umelca Jána Hálu (19. január 1890, Blatná – 17. máj 1959, Važec) a insitného maliara Gabriela Kuráka. Tvorba oboch je umiestnená do Domu Jána Hálu a rozdelená do dvoch osobitných miestností.

Ján Hála do Važca prichádza v roku 1923. Od tohto momentu sa stáva jeho zasnúbenou zemou, v ktorej nachádza inšpiráciu po zvyšok svojho života. Očarený zvykmi tunajších obyvateľov zaznamenáva štetcom ich každodenné aktivity. Jeho pohľad na tunajších obyvateľov má romantizujúci ráz.

Neprehliadnuteľný sa pre mnohých stal vďaka typickým ilustráciám v detských knihách (Jano, Povedačky, Rapotačky, Levočská biela pani a iné).

Na výstave sa predstaví jeho súbor kresieb, fragmenty z maliarskej tvorby a ilustrácie v knižnej podobe. Napríklad olejomaľby: So senom (1942), V žatve (1943), Starý Gruľka (1937), Z kostola (1936), Večer (1923). Námetom na prezentovaných dielach sú mu zväčša figurálne motívy z jeho milovanej dediny.

Gabriel Kurák je insitný maliar. Zväčša spodobuje folkloristické témy, ale venuje sa i komiksovým postavám. Na výstave sa predstaví bohatým zastúpením obrazov maľovaných tak trochu netradičným materiálom - hlinou. Návštevník môže uvidieť inštaláciu zostavenú z niekoľkých figurálnych kompozícii a portrétov. Do ľudových odevov tu zahaľuje postavy, ktorým dáva názvy zostavené podľa regiónu napr. Šumiacka zem, Važecká zem...a názov motívu, ktorý je vyobrazený – Nevesta, Mocná skala, Babička atď.

Viac informácii o umelcovej tvorbe: http://gabriel-kurak.ikoner.sk/tvorba/

Ste srdečne pozvaní na výstavu

Mgr. Veronika Repová (kurátorka Liptovskej galérie P. M. Bohúňa)