Sprievodné podujatia JANUÁR

21. január 2020/ 16:30 hod./ Autorské čítanie Jany Bodnárovej a komentovaná prehliadka výstavy Lucie Tallovej/ LGPMB / vstup zdarma

Srdečne Vás pozývame na autorské čítanie spisovateľky Jany Bodnárovej v priestoroch Veľkej výstavnej siene, kde aktuálne prebieha výstava Ostrovy Lucie Tallovej. Jana Bodnárová píše básne i prózu, je kunsthistorička, dramatička i autorka kníh pre deti. Výhradne literatúre sa venuje od začiatku 90. rokov, vytvára tiež video performancie, ktoré prezentuje v galériách a na divadelných scénach. V Liptovskej galérii P. M. Bohúňa sa predstaví s tvorbou venovanou aj maliarke Lucii Tallovej. Súčasťou podujatia bude aj komentovaná prehliadka, ktorú pripraví samotná autorka Lucia Tallová.

28. január 2020/ 16:30 hod./ Vernisáž výstavy Viktória Lengyelová - Transcend the Spectacle / LGPMB / vstup zdarma

Pozývame Vás na prvú vernisáž v tomto roku, na ktorej predstaví svoju tvorbu mladá umelkyňa Viktória Lengyelová, absolventka katedry výtvarných umení a intermédií Technickej univerzity v Košiciach. Autorka pracuje s drôtom, jej sochárska výstava bude prebiehať v Malej výstavnej sieni LGPMB. Kurátor výstavy: Richard Gregor.