JANUÁR 2019

Sprievodné podujatia

január 2019/ ut. - so. 10:00 - 17:00/ Izmy a izby/ Galéria K. Sokola

Interaktívna výstava Izmy a izby je zameraná najmä na detského návštevníka, žiakov a študentov, ktorí si tu hravou formou osvoja hlavné znaky výtvarných smerov z prelomu 19. a 20. storočia. Naše lektorky prispôsobia výklad a sprievod výstavou veku návštevníkov, pre ktorých sú pripravené rôzne tvorivé činnosti. V prípade skupín, je potrebné si vopred dohodnúť návštevu na tel. č. 044/ 55 22 758 alebo na lgpmb@vuczilina.sk. Vstupné: 0,50€ (deti, žiaci, študenti), pedagogický dozor zdarma.