Sprievodné podujatia OKTÓBER

1. október 2019/ 16:30 hod./ Vernisáž výstavy Alternatívy deštrukcie / Veľká výstavná sieň LGPMB/ voľný vstup

Pozývame Vás na vernisáž výstavy Alternatívy deštrukcie, ktorá sa snaží zachytiť umeleckú a umelecko-historickú pripomienku vybraných sochárskych a objektových diel z Čiech, Slovenska, Maďarska a Poľska, diel, ktoré boli v minulosti (od 50. rokov minulého storočia do súčasnosti) fyzicky alebo metaforicky zničené - buď kvôli ideológii, komerčnej alebo majetkovej zámienke alebo z hľadiska umeleckej autocenzúry. Vystavujúci umelci: Lukáš Houdek, Ivana Sláviková, Emese Benczúr, Karolina Kubik a Anna Jochymek. Kurátor výstavy: Richard Gregor

15.október 2019/ 16:30 hod./ Komentovaná prehliadka výstavy Alternatívy deštrukcie / Veľká výstavná sieň LGPMB / 2 €

Komentovaná prehliadka výstavy Alternatívy deštrukcie s kurátorom výstavy Richardom Gregorom, ktorý priblíži výstavu, na ktorej sa prezentujú piati umelci z krajín V4: Lukáš Houdek (CZ), Ivana Sláviková (SK), Emese Benczúr (H), Karolina Kubik a Anna Jochymek (PL). Kurátorské zadanie uvádzalo štyri základné typy deštrukcie, o ktoré sa umelci mohli iniciačne oprieť. Prvý typ je ideologické ničenie sôch v dobách socializmu, druhý zas nezachovanie diela z dôvodu jeho neupotrebiteľnosti, kde umelec nepredpokladal žiadny (zbierkový, alebo trhový) záujem o tento typ umenia. Treťou alternatívou je podržanie diela v stave konceptu, t.j. jeho nevznik v materiálnom zmysle slova a štvrtou možnosťou je zánik diela po roku 1989 z dôvodu komerčných záujmov, ignorácie alebo pomsty v rámci všetkého, čo vzniklo v dobách totality. Cena: 2 € na výstavu spolu s komentovanou prehliadkou.

29.október 2019/ 16:30 hod./ Komentovaná prehliadka výstavy Alternatívy deštrukcie / Veľká výstavná sieň LGPMB / 2 €

Komentovaná prehliadka výstavy Alternatívy deštrukcie s kurátorom výstavy Richardom Gregorom, ktorý priblíži výstavu, na ktorej sa prezentujú piati umelci z krajín V4: Lukáš Houdek (CZ), Ivana Sláviková (SK), Emese Benczúr (H), Karolina Kubik a Anna Jochymek (PL). Kurátorské zadanie uvádzalo štyri základné typy deštrukcie, o ktoré sa umelci mohli iniciačne oprieť. Prvý typ je ideologické ničenie sôch v dobách socializmu, druhý zas nezachovanie diela z dôvodu jeho neupotrebiteľnosti, kde umelec nepredpokladal žiadny (zbierkový, alebo trhový) záujem o tento typ umenia. Treťou alternatívou je podržanie diela v stave konceptu, t.j. jeho nevznik v materiálnom zmysle slova a štvrtou možnosťou je zánik diela po roku 1989 z dôvodu komerčných záujmov, ignorácie alebo pomsty v rámci všetkého, čo vzniklo v dobách totality. Cena: 2 € na výstavu spolu s komentovanou prehliadkou.