Sprievodné podujatia DECEMBER

17. december 2019/ 16:30 hod./ Otvorenie stálej expozície Liptov: domov aj exil, Osobnosti slovenského vizuálneho umenia od 2. pol. 20. storočia / LGPMB / vstup zdarma

Srdečne Vás pozývame na otvorenie stálej expozície LIPTOV: DOMOV AJ EXIL - Osobnosti slovenského vizuálneho umenia od 2. polovice 20. storočia, ktoré sa uskutoční v utorok 17.12.2019 o 16:30 hod. v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa. V expozícii je venovaný priestor umelcom, ktorí svoj život a dielo zviazali s Liptovom. Aktuálne sme ju doplnili o ďalších autorov, ktorí sú spätí s týmto regiónom a ich tvorba nekončí v 20. storočí. V stálej expozícii budete môcť vidieť diela Ester Šimerovej - Martinčekovej, Martina Martinčeka, Miroslava Ksandra, Michala Kerna, Milana Adamčiaka, Jána Kudličku a mladých súčasných autorov - Miry Podmanickej, Kataríny Hládekovej, Štefana Papča, Mareka Jarottu a Jána Ďurinu. Autori koncepcie: Zuzana Gažíková a Richard Gregor.

29. december 2019/ 17:00 hod./ Koncert - Ján Svetlan Majerčík / LGPMB / vstupné 10 €

Pozývame Vás na koncert Jána Svetlana Majerčíka, hudobníka s charizmatickým hudobným prejavom, ktorý sa svojou hudbou prihovára ľudským srdciam. Spieva o tom, čo vidí, čo počuje, čo cíti, čím žije. O prostote, ktorá je naplnená po samý okraj krásou a hĺbkou. Jeho koncert bude príjemnou bodkou za rokom 2019 v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa. Lístky na koncert v cene 10 € budú v predaji na recepcii LGPMB.