APRÍL 2019

Sprievodné podujatia

5. apríl 2019/ 16:00 hod./ Finisáž a komentovaná prehliadka výstavy Ladislav Medňanský - 100. výročie úmrtia/ LGPMB

Pozývame Vás na finisáž výstavy kresieb Ladislava Medňanského spojenú s komentovanou prehliadkou s reštaurátorom prof. Borisom Kvasnicom a p. Vierou Kvakovou. Výstava je venovaná stému výročiu úmrtia umelca slovensko-maďarského pôvodu Ladislava Medňanského, predstavené sú na nej reštaurované diela zo zbierky LGPMB. Vstupné: 2 €, abonenti LGPMB zdarma.

30. apríl 2019/ 16:30 hod./ vernisáž výstavy Martin Martinček - Chvála svetla/ LGPMB

Vernisáž výstavy významného slovenského fotografa Martina Martinčeka, rodáka z Liptova (*1913 Liptovský Peter - 2004 Liptovský Mikuláš), ktorý sa venoval predovšetkým fotografovaniu prírody a ľudí Liptova. Výsledky svojej tvorivej práce publikoval v niekoľkých knihách fotografií.Výstavu v LGPMB s názvom Chvála svetla kurátorsky pripravil Marián Pauer.

30. apríl 2019/ 16:30 hod./ vernisáž kolektívnej výstavy Dizajn/ LGPMB

Vernisáž kolektívnej výstavy zameranej na Dizajn, ktorej myšlienkou sú témy ako remeslo, ľudovosť, tradícia a to všetko v ponímaní modernom, čiže s vplyvmi zo súčasnosti. Na výstave sa predstavia viacerí slovenskí dizajnéri, ktorí predstavia rôznorodú tvorbu od šperku, odevného dizajnu, cez úžitkové predmety až po nábytok.