Sprievodné podujatia

19.-23. august 2019/ 7:30 - 15:30 hod./ Denný letný ART tábor/ LGPMB

Aj toto leto pripravujeme Denný letný ART tábor pre deti vo veku 8 - 16 rokov v termíne od 19. do 23. augusta. Svoju pozornosť v ňom upriamime na angažované umenie, hlavnými témami budú kritické miesta spoločenského diania. Novým tvorivým prístupom a výtvarnými formami sa naučíme ako vie byť umenie prospešné pre spoločnosť. Cena 80 € /v cene je zahrnutý materiál, lektori, obedy, pitný režim.