Publikácie k nahliadnutiu

Katalóg Súčasné umenie v Liptove vznikol k rovnomennej výstave v r. 1956 – 1957.