Alternatívy deštrukcie

Organizátor: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Názov výstavy: Alternatívy deštrukcie

Miesto: Veľká výstavná sieň LGPMB

Otvorenie výstavy: 1.10.2019

Trvanie výstavy: od 2.10. - 16.11.2019

Kurátor výstavy: Richard Gregor

Vystavujúci umelci: Ivana Sláviková, Lukáš Houdek, Emese Benczúr, Karolina Kubik, Anna Jochymek

 

 

Výstava Alternatívy deštrukcie sa snaží zachytiť umeleckú a umelecko-historickú pripomienku vybraných sochárskych a objektových diel z Čiech, Slovenska, Maďarska a Poľska, diel, ktoré boli v minulosti (od 50. rokov minulého storočia do súčasnosti) fyzicky alebo metaforicky zničené - buď kvôli ideológii, komerčnej alebo majetkovej zámienke alebo z hľadiska umeleckej autocenzúry. Na spoluprácu bolo oslovených päť umelcov z krajín Vyšehradskej štvorky, na výstave tak uvidíte ako spoločnú tému sprítomnili Lukáš Houdek, Ivana Sláviková, Emese Benczúr, Karolina Kubik a Anna Jochymek.

Maďarská umelkyňa Emese Benczúr vo svojom textovom oznámení zastrešila celú výstavu, jej gesto je politické i nostalgické zároveň, vypovedá nielen o aktuálnej cenzúre, ale i o krátkej pamäti, ktorá je pre Strednú Európu typická.

Participácia poľskej dvojice Karoliny Kubik a Anny Jochymek sa viaže k politickej rovine projektu, k otázkam aktuálneho vzťahu spoločnosti k socialistickým pomníkom. Do príbehu odstránenia jedného z pamätníkov 2. svetovej vojny vniesla performatívnym spôsobom nečakaný obsah, poukazujúci na niektoré z problémov sexuálnych minorít - ukázalo sa ako blízko k sebe majú paradox a kontroverznosť.

Čech Lukáš Houdek vytvoril komplexný intermediálny dokument, ktorého podstatou je sledovanie pamäťovej stopy do relatívne vzdialenej minulosti, kde archeológia funguje v reálnom čase zároveň ako kreácia až do tej miery, že nie je zrejmé, ktorá časť diela je, a ktorá nie je fikciou.

Slovenská autorka Ivana Sláviková sa priklonila k historickej stope sochárskeho zadania. Pripomína dôležitosť nedocenenej sochárky Aliny Ferdinandy (1926-1974), ktorej zásluhou sa na Slovensku etablovalo komorné sochárstvo. Multiply predtým nikdy neexistujúcich bronzových odliatkov odkazujú na hodnotu i nehodnotu a sú veľmi prepracovanou formou pocty.

Pozvánka:

Plagát: