Stála expozícia

Hlavná budova LGPMB, Tranovského 3

Slovenské výtvarné umenie 19. storočia

Portrét, krajina, žáner (1800 - 1919)

 

 

Expozícia je reprezentatívnym prierezom vývoja slovenského maliarstva v 19. storočí. Zastúpená je predovšetkým portrétna maľba ako odraz rozvoja meštianskeho stavu, ale aj zviditeľnenia domácej inteligencie (Czauczik, J. B. Klemens). Dôraz je položený na tvorbu Petra Michala Bohúňa. Galéria vlastní početnú kolekciu diel tohto autora, z nich 32 je súčasťou stálej expozície. Druhá polovica 19. storočia prináša figurálne kompozície a žánrové motívy, vo svojom závere krajinársku tematiku a objavujú sa aj sociálne témy (H. Kern, E. Ballo, V. Klimkovič, D. Skutecký, F. Katona, L. Medňanský a i.). Kolekcia obsahuje aj diela začiatku 20. storočia, ktoré svojou podstatou, spôsobom umeleckého vyjadrenia, majú korene v storočí predchádzajúcom (J. T. Mousson., A. Ballo, J. Štetka, Čordák, Kubínyi, E. Halász-Hradil, F. Kyselý, P. J. Kern, ranné diela G. Mallého, M. Benku a i.) Expozícia je výberom zo zbierok, za spomenutie stojí aj fakt, že galéria vlastní ojedinelú kolekciu 276 študijných kresieb Ladislava Medňanského.

 

 

Peter Michal BOHÚŇOsobitnou časťou umenia 19. storočia je tvorba Petra Michala Bohúňa.

Galéria vlastní početnú kolekciu diel tohto autora, z nich 32 je súčasťou

jeho stálej expozície. Peter Michal Bohúň sa narodil v r. 1822 vo Veličnej

na Orave. Po maliarskom štúdiu na Akadémii v Prahe a po pobyte v

Čechách prichádza na Liptov, kde v rokoch 1854 – 1865 pôsobí ako učiteľ

v evanjelickej škole v Liptovskom Mikuláši (pôvodná budova Liptovskej

galérie P. M. Bohúňa, dnes súčasť zrekonštruovanej budovy galérie).

Popri pedagogickej práci vytvoril veľa portrétov slovenského meštianstva

a inteligencie, maľoval sakrálne obrazy, venoval sa aj litografii.

Z romantického chápania portrétnej maľby sa postupne prepracoval

k realistickým a psychologizujúcim portrétom. Po krátkej chorobe a v

ťažkej životnej situácii zomiera v Lipníku pri Bialej v roku 1879.